Nytt avtal blev 16 miljoner kronor billigare

Apoteket vann upphandlingen med landstingen i norr om dosförpackade läkemedel. Genom effektivisering av hanteringen sparar man 16 miljoner kronor per år.

Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland samt kommunerna i Västerbottens län har genomfört en upphandling av tjänsten att förpacka och leverera så kallade dosläkemedel.

– Vi har sänkt landstingens kostnader för denna tjänst med cirka 16 miljoner kronor per år, berättar upphandlare Staffan Nordström vid Västerbottens läns landsting. För Västerbottens del sänks kostnaden med cirka fem miljoner kronor per år.

Totalt berörs 18 500 patienter av upphandlingen i de fyra länen. I Västerbotten berörs närmare 6 000 patienter.

40-procentig sänkning av priset
Dosförpackade läkemedel är till för patienter med regelbunden och stabil medicinering, men som har lite svårt att på egen hand klara av hanteringen av läkemedlen på ett tillfredsställande  sätt.

Det är Apoteket AB som har fått uppdraget att förpacka och leverera dosläkemedlen. Uppdraget gäller från 1 januari 2013 och fram till den 31 december 2015, med möjlighet till förlängning i ett år.

Den nya upphandlingen innebär att det nuvarande priset för denna tjänst har sänkts med cirka 40 procent och beror dels på ökad konkurrens, dels på att Apoteket AB effektiviserat sin process.

Förpackningen av läkemedlen till patienterna i de fyra länen kommer att ske vid Apotekets dosapotek i Umeå.

Källa: Västerbottens läns landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *