Nytt center för inköpsforskning

För att främja utvecklingen på inköpsområdet, med särskilt fokus på digitalisering och hållbarhet, har EFFSO Group AB beslutat att genom en donation stödja bildandet av ett nationellt center för inköpsforskning. OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med koncernchef för EFFSO Group AB, Mattias Hultheimer.

Verksamheten kommer att bedrivas inom stiftelsen Marknadstekniskt Centrum med en 40-årig historia som brygga mellan näringsliv och akademi. Det rör marknadsrelaterade ämnen som inköp och försäljning. Syftet är att främja inköpsforskning i Sverige genom att samla forskningsinsatser från olika akademiska institutioner.

Handels och KTH
I ett första steg har samarbeten inletts med Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan. Ambitionen är att fler akademiska institutioner inom landet successivt ska delta i forskningscentrets verksamhet.

Mattias Hultheimer. Foto: EFFSO Group AB.

Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group AB uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER att det saknas mer systematiskt och sammanhållen forskning på området inköp.
– Det finns forskning men den sker litet här och där och den är fragmenterad, menar koncernchefen.

På den offentliga sidan är behoven kanske ännu mer uttalade.
– Det talas mycket om att höja kompetensen inom de offentliga inköpen men det är svårt om det inte finns en högre akademisk utbildning och forskning, tillägger han.

Var ska centret lokaliseras, i Stockholm?
– Det ska egentligen inte spela någon roll var forskarna sitter men i ett första steg så inleds samarbetet med Handelshögskolan i Stockholm och KTH. Centret ska utformas utifrån en stiftelse där vi kan gå in och stödja olika forskningsprojekt.

EFFSO har bidragit med en initial donation för att verksamheten ska komma igång och hoppas nu att fler större företag också ska gå in med donationer.
– Sedan, när det börjar rulla ska centret kunna stå på egna ben, avslutar Mattias Hultheimer.

Utveckla inköpsorganisationer
I det pressmeddelande som sänts ut förklarar Mattias Hultheimer vidare att EFFSO Group AB genom denna donation fortsätter att utveckla svenska inköpsorganisationer.
– Vilket vi gjort sedan starten för 14 år sedan. Personligen brinner jag för den akademiska forskningen som komplement till det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom näringslivet och inom offentliga organisationer, säger han.

Mattias Hultheimer tillägger:
– Jag tror dessutom att inköpsforskning kopplad till hållbarhet och digitalisering kan ge svenska företag en stor och viktig konkurrensfördel. Vi har många starka exportföretag med höga ambitioner inom båda dessa områden och därför är forskning för att skapa en inblick i hur dessa frågor ska drivas ett viktigt komplement.

Doktorandtjänst
– Vår donation kommer att säkerställa att vi kan etablera centrets verksamhet med en doktorandtjänst under de kommande tre åren. Samtidigt för vi dialoger med flera av Sveriges ledande företag för att säkerställa ytterligare finansiering och därmed lägga grunden till en betydligt mer omfattande verksamhet.

– Historiskt sett har andra europeiska länder som till exempel Nederländerna och Storbritannien varit starkare inom inköpsforskning men jag tror att Sverige har goda förutsättningar att bli ledande på området. Det skulle bidra till ökad konkurrenskraft hos våra företag, fortsätter Mattias Hultheimer.

Akademiskt ansvariga
Akademiskt ansvariga för forskningsverksamheten är Professor Hans Kjellberg och Professor Per Andersson, båda vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hans Kjellberg säger i en kommentar:
– Satsningen på ett nationellt center för inköpsforskning är mycket spännande och ligger väl i tiden. Vi ser initiativet som en bra möjlighet för oss att bygga upp ny kompetens inom inköpsområdet, ett ämne som ligger oss extra varmt om hjärtat då Institutionen för Marknadsföring och Strategi vid Handelshögskolan i Stockholm en gång i tiden hade Sveriges första professur inom inköpsforskning.

Hållbara inköp
– Både hållbarhet och digitalisering är dessutom prioriterade forskningsområden hos oss och har en direkt koppling till inköp. Att lyckas med hållbara inköp kommer till exempel att ha en mycket stor effekt på de flesta företags totala hållbarhetsprofil, säger Hans Kjellberg, Chef för Institutionen för Marknadsföring och Strategi.

Per Andersson, professor vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi., säger:
– Vid Institutionen har vi sedan många år bedrivit forskning om digitaliseringens effekter på affärsutveckling, affärsmodeller och organisering. Med ett nytt nationellt center för inköp ser vi stora möjligheter att koppla samman denna forskning med inköp. Ett framgångsrikt utnyttjande av den pågående digitaliseringen erbjuder nya källor till konkurrenskraft.

AI förändrar inköp
– Vi kan se hur nya digitala teknologier såsom artificiell intelligens på bred front börjar förändra förutsättningarna för inköp. Ett nytt center för inköp kan bli en central nod för att utveckla viktig, ny kunskap om digitaliseringens effekter, säger Per Andersson, professor till sist.

Fakta
Om EFFSO Group AB. Bolaget erbjuder organisationer inom såväl privat- som offentlig sektor lösningar inom rekrytering, utbildning, interim management, konsultverksamhet och outsourcing. Omsättning: cirka 140 miljoner kronor. Medarbetare: Drygt 100 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget har flera gånger tagit emot Dagens Industris Gasellutmärkelse, senast som Mästargasell 2019. Läs mer på www.effso.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *