"Nytt e-id slöseri med skattemedel"

Förslaget från E-legitimationsnämnden fortsätter att debatteras, nu höjs även röster från näringslivet.

E-legitimationsnämnden lämnade vid årsskiftet ett förslag om en ny svensk e-legitimation. Förslaget har väckt starka reaktioner. Johan Henrikson, vd på IT-säkerhetsföretaget Verisec, är kritisk till förslaget och ser det som ett slöseri med skattemedel.

– Ett av argumenten bakom e-legitimationsnämndens utredning är att det inte finns någon sammanhållen och enhetlig infrastruktur för identifiering idag, vilket antas försvåra och hämma utvecklingen av e-tjänster inom den offentliga sektorn. Därför har man lämnat ett förslag om en ny nationell e-legitimation för att komma till rätta med bristerna, säger Johan Henrikson.

Fredrik Sand på Stockholms Handelskammare är enig med utredningen om att det finns ett behov av att utveckla  elektronisk identifiering i Sverige. I det arbetet behövs privata företag som är duktiga på tekniken och som kan utveckla nya identifieringstjänster anpassade för medborgares, företags och myndigheters behov. Handelskammarens undersökning av e-förvaltning visar att användningen av e-id släpar efter. Kommunerna är något sämre än statliga myndigheter på att använda tekniken.

– Håkan Sörman på SKL talar sig varm för Skatteverkets och polisens roll för identifiering och utfärdande av pass. Han anser att det inte bör vara privata aktörer som hanterar ”så integritetskänsliga uppgifter som en medborgares identifikation”. Tvärtom går det att tänka sig identitetssystem där staten faktiskt inte har en roll, just för att undvika att integritetskänsliga uppgifter ska hamna hos staten. Hittills i Internethistorien har också staten visat ett visst intresse av att öka kontrollen av medborgarna och näten. Tänker vi efter så är det lite märkligt att det är till just polisen som myndighet vi måste gå för att få ett pass.

Statliga uppgifter kommer att ligga till grund för utfärdandet av e-legitimationer. I övrigt kan det, som är fallet i dag, vara privata aktörer som sköter verksamheten.

Johan Henrikson på Verisec anser att dagens befintliga system, BankID, är det bästa alternativet för identifiering och signering.

– Diskussionen har hamnat lite fel eftersom problemet för kommuner och landsting främst består i att anpassa befintliga IT-system och processer för att kunna använda digitala identiteter. Något man inte behöver ett nytt ID-system för att åtgärda. Det är i automatisering och anpassning som de stora effektiviseringarna och besparingarna ligger. De befintliga lösningarna fungerar och är dessutom prisvärda eftersom kostnaderna redan är tagna av privata aktörer. Att ta fram en ny nationell e-legitimation är dyrt och skulle innebära ett stort slöseri med våra skattemedel, istället borde man använda pengarna till att hjälpa kommuner och landsting att anpassa sina IT-system till de lösningar för e-legitimation som redan finns, säger Johan Henrikson.

Verisec är ett svenskt IT-säkerhetsföretag som levererar säkerhetslösningar till banker, offentlig sektor och större organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *