Nytt färdtjänstavtal i Stockholms län

Färdtjänsten med taxi i Stockholms län kommer de närmaste två åren att delas mellan Taxi Kurir Stockholm och Taxi 020, som båda ägs av Fågelviksgruppen. Avtalet är värt en miljard kronor per år.
– Jag är nöjd, vi har fått största möjliga kvalitet till gagn för brukarna och till ett pris som är tio procent lägre, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Fredrik Wallén (KD), ordförande i trafiknämndens färdtjänstberedning i Stockholms läns landsting.
Han påpekar taxiförarna kommer att vara utbildade och arbeta mer med bemötande och andra mjuka värden. Resenärernas nöjdhet kommer att leda till bonusar respektive vite för leverantörerna.
– Vi ställer högre miljökrav, högre krav på personalpolitiken och kräver utbildning i att hantera handikapphjälpmedel. Målet är att anpassa färdtjänsten till varje individs behov, säger Fredrik Wallén.
Enligt Sveriges Radios Ekot är förare oroliga för att deras lön ska försämras i och med det låga priset på avtalet. De fruktar att lönen sänks ytterligare och att de måste jobba 13 timmar för att få det hela att gå ihop. Hur ser du på det?
– Vi tar oron på allvar, som stor beställare av taxitjänster vill vi att arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt. Vi är med det nya avtalet på väg åt rätt håll. Krav ska vara möjliga att följa upp samt vara lagliga. Det finns också en ideologisk spänst i frågan. De rödgröna ser kollektivavtal som ett självändamål. Vårt primära syfte är brukarnas behov.
En rad förbättringar har införts i det nya avtalet, jämfört med det som nu gäller fram till i februari 2016. Krav ställs på att gällande regler på arbetsmarknaden ska följas, liksom körtids- och arbetstidsregler. Leverantören ska främja god personalpolitik och arbetsmiljö, utbilda och informera all personal samt varje år hålla en årlig utbildningsdag för kompletterande utbildning av förare.
Landstinget ställer också krav på att det ska införas en daglig kontroll gentemot Transportstyrelsens register gällande förarkontroll, motsvarande Svenska Taxiförbundets system för förarkontroll.
Taxiförarna svarar med att klaga på priset i upphandlingen och påstår sig vara oroliga för att deras lön ska sänkas så att de måste jobba 13 timmar för att få det att gå ihop. Detta blev även Sveriges Radios huvudvinkel när de rapporterade om miljardavtalet den 1 november.
Hittills visar mätningar att nöjdheten är 86 procent bland färdtjänstens resenärer, vilket är högre än i den vanliga kollektivtrafiken. Punktligheten inom färdtjänsttrafiken är 94 procent.

2 thoughts on “Nytt färdtjänstavtal i Stockholms län

  1. Swedish tal…
    En 31 snart 32 årig ung och jätte allvarligt rasande argvarande man ?????????????? Till (500, Miljoner%) på allvar!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *