Nytt kontrakt med Skatteverket

Skatteverket har nyligen avslutat en upphandling om förvaltning av vitala komponenter i myndighetens tekniska plattform.
Vinnare blev R2M som påbörjade arbetet den 1 januari i år, ett arbete som kommer fortsätta fram till slutet av år 2017, med option på ytterligare ett plus ett år. R2M arbetar sedan 1996 med att utveckla och förbättra affärskritiska IT-plattformar, med fokus på integration och öppen innovation. R2M har arbetat tillsammans med Skatteverket under många år och har nu erbjudit en långsiktig förvaltningslösning.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Magnus Kling, vice VD på R2M, med anledning av det nyvunna kontraktet.
Hur stor del av er kundkrets utgörs av offentlig sektor?
– Under 2014 var cirka 35 procent av vår omsättning mot offentlig sektor. Som det ser ut just nu så kommer den andelen att växa under 2015.
Vilka ser ni som de största möjligheterna med att göra affärer med det offentliga?
– Vi ser att offentlig sektor, främst större myndigheter och statligt ägda bolag, har stort behov av den expertkompetens som vi kan tillhandahålla.
Vilka är de mest påtagliga svårigheterna?
– Många myndigheter lägger alltför mycket fokus på pris när de upphandlar konsulttjänster. Om de istället la mer fokus på kvalitativa aspekter så är min övertygelse att de på sikt skulle spara pengar eftersom de då i större utsträckning skulle kunna få rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *