Nätverk för hållbara inköp i avfallsbransch

Ett nytt nätverk för ”inköp offentlig avfallsbransch” har bildats. Nätverket kommer att gå under förkortningen INAV. Iniatiativtagare är ett antal VA-bolag i Storstockholmsområdet samt Gästrike återvinnare.

– Det känns kul att få vara en del i detta och jag ser redan nu fram mot kommande träffar, säger Michael Kazmierczak, inköpsansvarig på Gästrike återvinnare. OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till honom med anledning av det nya nätverket.

Michael Kazmierczak, Gästrike återvinnare.

Vill du berätta om det nya nätverket INAV och vad det står för?
– INAV står för Inköp offentlig Avfallsbransch. Syftet med nätverket är: 

– Kompetensutveckling

– Utbyte av erfarenheter

– Utveckla affärsmodeller och hållbarhetsperspektiv

– Att tillsammans med marknadens aktörer utveckla upphandling samt vara innovativa inom upphandling för en hållbar värld.

Vem är initiativtagare och hur kommer nätverket att ledas?
– Initiativet togs på Offentliga affärer av inköpare från SRV återvinning AB*, Stockholm vatten och avlopp, SÖRAB** och Gästrike återvinnare.

Hur ofta tänker ni er att ni ska träffas?
– Tanken är att vi i ramen för nätverket ska träffas två gånger per år för gemensamt kunskaps och erfarenhetsutbyte. Utifrån det kommer vi säkert att arbeta med något/några projekt. Deltagande i projekt kan se lite olika ut då våra verksamheter ser olika ut i vissa fall och i andra fall har många likheter. Där kommer projektens mål och syfte att avgöra deltagande och mötesfrekvensen. 

Kommer ni att publicera någon typ av material, typ artiklar eller debattinlägg?
– Nätverket kommer med tiden att kunna dela med sig av information och vi tror att det är flera som har intresse av och vill delta i det. Nätverksmöten och samarbetsprojekt kommer vi att dela med oss av. Hur och i vilken form är svårt att uttala sig om nu, men i någon form kommer det att kunna delges på flera olika sätt 

Vad vill du säga i övrigt kring det nya nätverket?
– Nu i början kommer det att vara mycket strukturfrågor, hur vi bygger erfarenhetsutbytet samt eventuella projekt som vi vill arbeta tillsammans med. Det är det som kommer att vara kärnan i nätverket. Projekt som uppkommer och arbetas med kommer att ligga utöver de årliga träffarna, som vi nu ser det, men över tid kan det komma att ändra sig efter behov.

Fotnot:

*SRV återvinning AB har sitt säte i Huddinge kommun och är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Huddinge, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Salem.

**SÖRAB är ett regionalt bolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *