Nytt nummer ute!

OFFENTLIGA AFFÄRER jubilerar och firar 25 år av utgivning. Som vanligt får du som läsare och prenumerant tillgång till en fullmatad utgåva.
Trygghet går som en röd tråd i nr 1 / 2017 och i ledaren skriver ansvarige utgivaren Urban Nilsson att trygghet definieras som i första hand en upplevd känsla och inte hur säker eller trygg du egentligen är. Denna känsla påverkas självklart av allt det vi ser, hör och läser. Om vi medborgare upplever oss som otrygga kommer det att få allvarliga konsekvenser på vårt framtida samhälle, eftersom vi gör våra val baserat på känslor.
Urban Nilsson pekar på företeelser som cyberkrig, hacker-attacker och hur utsatt den offentliga upphandlingen är för korruption och andra hot.
Kommuner kan bli bättre
Det så kallade cyberkriget tas upp i två artiklar, en skriven av en extern medarbetare, Einar Lindqvist, VD på Advenica, och en annan av tidningens redaktör. Einar Lindqvist hävdar att svenska kommuner måste bli bättre rustade mot cyberattacker och pekar på hur detta kan åstadkommas.
I en annan artikel på samma tema intervjuas bl.a. Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör i Västerås stad, där man inlett ett omfattande arbete för att rusta sig mot IT-hoten. Västerås stads säkerhetsdirektör hävdar att allt inte kan lösas med teknik, mycket ligger hos personalen och därför utbildar man nu medarbetare i snabb takt.
Profilen och mycket mer
PROFILEN i nr 1 har du redan mött här på vår webbplats: Ziyene Melki, vinnare av Genikampen i SVT och offentlig upphandlare i Malmö stad.
Ur innehållet kan också nämnas rapporter från Upphandlingsdagarna, där Gunnar Lyckhage var på plats för OFFENTLIGA AFFÄRERS räkning, samt Offentlig Chef 2017. En intervju med Årets Offentliga Chef Birgitta Roos, Göteborgs stad, finns bl.a. i spalterna. Plus mycket mer!
Beställ gärna tidningen! Antingen genom ett telefonsamtal på 031-719 05 00 eller via e-post: prenumeration@hexanova.se .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *