Nytt ramavtal för att hantera pensioner

SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en nationell upphandling av pensionsadministration. Tjänsten ska bidra till att skapa ordning och reda i pensionshanteringen för landets kommuner,landsting och regioner med tillhörande bolag.

Leverantörerna hanterar register över nuvarande och tidigare arbetsgivare såväl som pensionärer så att anställda kan känna sig trygga med att få ut rätt pension. Det är basen i tjänsten som SKIs ramavtal Pensionsadministration 2012-2 erbjuder.

– Vår lösning ger bra kommersiella villkor inom ett område som många upplever komplext och svårhanterligt. Våra tre leverantörer garanterar en jämn och hög nivå på sina tjänster. Verklig kundnytta med andra ord, säger Sten Algotson, upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral.

– Ett nationellt ramavtal av det här slaget skapar en tydlighet kring frågorna och främjar konkurrensen på området. Vi sätter också upp en gemensam standard som SKI tar ansvar för att följa upp.

Valda leverantörer (utan inbördes rangordning):
KPA Pension
Skandikon Administration Aktiebolag
SPP Liv Pensionstjänst AB

Källa: SKL Kommentus Inköpscentral

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *