Nytt ramavtal för IT-utbildning

De äldre ramavtalen nyttjades i hög utsträckning och myndigheternas behov visar ingen minskad efterfrågan. Under perioden oktober 2009 – september 2010 omsatte de tillsammans 37 miljoner kronor.

Ramavtalet omfattar endast utbildning inom IT och riktar sig endast till den avropande myndighetens anställda.

Syftet med avropen från ramavtalet är i första hand att skriva kontrakt med en IT-utbildningspartner, det vill säga med en leverantör som kan hjälpa kunden att inventera vilken IT-kompetens som finns i organisationen, vilka utbildningar som kundens personal behöver gå för att möta organisationens framtida behov, genomföra utbildningar på olika områden inom IT samt hålla reda på vilka utbildningar som är genomförda för vilken personal.

Det är även möjligt att avropa enstaka utbildningstillfällen från ramavtalet.

IT-utbildningen kan ske såväl i lärarledda utbildningar som självstudieutbildningar. Observera dock att för kunden skräddarsydd självstudie eller verktyg för utveckling av självstudieutbildningar på elektronisk media inte inkluderas i denna upphandling

Följande fem utbildningsområden omfattas av denna upphandling:

Kontor och administration
Utbildningar under vilka användare lär sig hur de kan använda programvaror för vanligt förekommande kontorsändamål. Programvarorna riktar sig i första hand till slutanvändare i kundens verksamhet.

Systemutveckling
Utbildningar i systemutvecklingens olika faser och arbetsmoment.

Ledning och styrning
Utbildning med inriktning på ledning och styrning av kundens IT-avdelning, olika typer av IT-projekt och inriktning på IT-lösningar i verksamheten.

Infrastruktur och teknik
Utbildningar för IT-tekniker gällande drift och förvaltning.

Utbildningstjänster
Tjänsterna är tänkta att komplettera IT-utbildningen för att stödja kunden i arbetet med kompetensutveckling på IT-området och eventuell kompetensväxling. Tjänster som omfattas är kompetenskartläggning samt kompetensförvaltning.

Det finns en vägledning till ramavtal IT-utbildning 2010 på avropa.se.

Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att myndigheten ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område vid avrop.

Omsättning
De äldre ramavtalen inom området Programvaror och tjänster 2007 nyttjades i hög utsträckning och myndigheternas behov visar ingen minskad efterfrågan. IT-utbildning ingick som delområden i det tidigare avtalet som löpte ut den 31 mars 2011. Under perioden oktober 2009 – september 2010 omsatte de båda utbildningsområdena tillsammans 37 miljoner kronor.

Avtalen är giltiga till och med 2013-06-30 med en option om förlängning i ytterligare två år.

Leverantörer
Addskills AB
Cornerstone Sweden AB
Informator Utbildning Svenska AB
IT-IQ Enterprise MK AB
Learning Tree International AB
Lexicon Stockholm AB
NFI Competence AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *