I Offentliga Affärer nr. fyra 2015

Nummer fyra av OFFENTLIGA AFFÄRER (2015) har nått läsarna. Ett späckat nummer med artiklar om offentlig IT, boktips, outsourcing och givetvis PROFILEN, denna gång Eva-Lotta Löwstedt Lundell, nybliven vd på SKL Kommentus.
Om Internet slocknar stannar Sverige. Det konstaterar Håkan Gulliksson, civilingenjör och universitetslärare vid Umeå universitet. Han ställer frågan om hur hållbart Internet är på sikt. Han menar att IT och Internet har kommit för att stanna och att det utvecklas i snabb takt och bidrar till globaliseringen. ”Om det blir på gott eller på ont är upp till oss själva”, slår han fast.
Bland övriga rubriker: ”Grönt ljus för kollektivavtal”, ”Så lätt kapas din mobil”, Landet runt och sammanfattande rapport från årets seminarier i Almedalen.
På ledarplats skriver Urban Nilsson om det digitala samhället och dess hot och möjligheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *