Nytt systemstöd för konsultinköp

Nu lanseras en lösning som ska underlätta för företag och offentliga verksamheter att hantera alla sina konsultinköp på ett enkelt, korrekt och transparent sätt.

– Det har helt enkelt saknats bra och kompletta systemstöd för att strategiskt och transparent jobba med kompetensförsörjning, till exempel konsulter, säger Stefan Norr, vd Visma Proceedo, till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Stefan Norr, Vd Visma Proceedo.

Med ett nytt verktyg kopplas både inköpsprocess, strategier och genomförande av konsult- och tjänsteinköp samman för ökad kontroll av kostnader och kompetens. Det är Proceedo + Vakanta som ska möjliggöra en mer korrekt behovsanalys och samtidigt säkerställa att lagar som GDPR och redan upphandlade avtal följs, utan att HR eller inköpsorganisation behöver kopplas in.

Göra det enklare
Tanken är att säkra automation och transparens, frigöra resurser och göra det enklare att utvärdera och säkerställa att projekt löper enligt utsatt tid samt att kostnader för tjänsteinköp inte skenar.

Behovet av att köpa in kompetens och kunskap ökar stadigt. I Riksrevisionens stora granskning ”Staten som konsultköpare” uppskattas att kostnaderna enbart för konsulttjänster motsvarar 12,6 procent av statens sammanlagda personalkostnader. Det blir runt 16 miljarder kronor. I privat sektor närmar sig konsulttjänster 40 procent av den totala personalkostnaden. Trots det har få företag och myndigheter bra systemstöd för konsult och tjänsteinköp.

Rekrytering ad hoc
– Det är fortfarande vanligt att organisationer mailar eller ringer in den konsult man tror passar bäst utifrån de avtal eller kontakter man har. Konsekvensen blir att rekryteringen sker ad hoc och att man saknar överblick, transparens och kontroll, säger Stefan Norr och fortsätter:
– Det slutar inte sällan i felfakturering, fel kompetens och otillräcklig konkurrensutsättning. Dessutom är det svårt att automatisera flödet från ax till limpa, och stora summor går förlorade.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Stefan Norr, vd Visma Proceedo.

I Riksrevisionens granskning ”Staten som konsultköpare” uppskattas kostnaderna för konsulttjänster till runt 16 miljarder kronor. Trots det har få myndigheter ett bra systemstöd för konsult och tjänsteinköp. Vad tror du det beror på att det varit så – har det inte funnits någon teknisk lösning eller föredrar man att ”mejla eller ringa in den konsult som man tror passar bäst”, som ni skriver i pressmeddelandet?

– Det har helt enkelt saknats bra och kompletta systemstöd för att strategiskt och transparent jobba med kompetensförsörjning, till exempel konsulter. Våra kunder har köpt tjänster och konsulter genom egendesignade formulär senaste åren, och visst, det har fungerat tekniskt, men det har varit en utmaning att hantera alla varianter, från hyrläkare till IT-konsulttjänster.

– Lägg därtill avstämningar i form av matchning, med mera. Det finns i många fall systemstöd för att skapa själva beställningen (en e-handelslösning), däremot saknas stöd för att jämföra, utvärdera och hitta rätt typ av konsult för rätt uppdrag.  Det påpekar Riksrevisionen i sin granskning också och pekar på att det dessutom kan saknas såväl inköpspolicys som styrande dokument för köp av konsulter eller konsultanvändning. Därmed finns en risk för att inköpare och beställare i organisationerna saknar tillräckligt stöd och rätt verktyg för att kunna fatta välgrundade beslut inför sitt inköp.

Hur har Vakantas tjänst/verktyg utvecklats? Är de en extern aktör som ni samarbetar med? 
– Vi har under en längre tid sonderat marknaden för nischade lösningar för det här behovet. Vakanta är en ny partner till oss som vill underlätta inköp av konsulttjänster. Lösningen/plattformen är utvecklad i deras egen regi och nu har vi gemensamt valt att också integrera den med Visma Proceedo för att hjälpa våra kunder att effektivisera hela processen från behov till betalning – även för dessa strategiskt viktiga inköpskategorier. För oss är det viktigt att det hänger ihop för våra kunder – från behov och kompetensanalys till inkommande fakturor. På så sätt får våra kunder mer ”spend under management”, högre automation och i slutändan högre ROI (Return on Investment).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *