Nytt upphandlings­verktyg

EU-kommissionen har lanserat eCertis, ett webbaserat verktyg som underlättar för företag som vill delta i upphandlingar i andra EU-länder. Verktyget finns tillgängligt på Upphandlingsstöd.se.

Pressmeddelande

EU-kommissionen lanserar ett nytt webbaserat verktyg för att minska pappersarbetet vid gränsöverskridande upphandlingar inom EU.

eCERTIS är ett praktiskt verktyg som utvecklats av EU-kommissionen för att skapa gynnsammare förutsättningar för företag och upphandlande myndigheter och enheter vid gränsöverskridande leverantörskvalificering. Verktyget underlättar framför allt för de företag som i dagsläget upplever att de stöter på hinder i den mångfald av administrativa blanketter som ska fyllas i för att intyga företagets lämplighet att delta i upphandlingar.

En upphandlande myndighet eller enhet har enligt upphandlingsdirektiven möjlighet att begära in dokumentation eller annan bevisning som bland annat intygar att personer med ledande befattning inom företaget inte fällts för vissa brott och att företaget är finansiellt och juridiskt stabilt. Dokumentationen för dessa intyg och bevis varierar stort från land till land, både till form och till innehåll. Detta leder till ökad komplexitet och en extra administrativ börda för företag som vill lägga anbud i offentliga upphandlingar i en annan medlemsstat, då förvirring kring vilken dokumentation som krävs kan uppstå.

 

Den upphandlande myndigheten kan även få svårighet att kontrollera dokumentens faktiska bevisvärde samt att på ett rättvist sätt jämföra dokumentation ifrån företag från andra medlemsstater med inhemska dokument.

eCERTIS hjälper företag och upphandlande myndigheter att hantera dessa svårigheter genom att i en sökbar databas kartlägga de certifikat och intyg som vanligen används i de olika medlemsstaterna. Verktyget låter upphandlande myndigheter och företag identifiera olika krav på leverantören, kategorisera relevanta dokument och jämföra dem mellan olika medlemsstater. eCERTIS finns tillgängligt på samtliga EU-språk men information om intyg och certifikat erbjuds i dagsläget huvudsakligen på engelska.

Information om de nationella certifikaten och intygen tillhandahålls och uppdateras av ansvariga myndigheter i respektive land. För Sveriges räkning har Konkurrensverket och Kammarkollegiet tagit fram det material som ingår i databasen.

eCERTIS finns tillgängligt via www.upphandlingsstod.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *