Nytt utjämnings­system dröjer

Finansmarknadsminister Peter Norman har inga besked att ge om när förändringarna i systemet för kommunal skatteutjämning kan väntas, men förklarar vad som orsakar dröjsmålet.

Utjämningsutredningen ”Likavärdiga förutsättningar” var klar i april 2011 och enligt förslag från utredaren skulle förändringarna i inkomst- och kostnadsutjämningen införas den 1 januari 2013.

Utjämningsutredningen lämnade ett enigt förslag, men en tillämpning kommer vi få tidigast 2014. Frågan dök upp under en interpellationsdebatt i riksdagen i förra veckan men finansmarknadsministern hade inga besked om när en proposition är att vänta.

Tidigare i år, under Kommekmässan, kommenterade han arbetet så här.

– Vi har två problem att lösa först. För det första behövs ett enklare förslag. Det utredningen presenterar är ett extremt komplext förslag och det vill vi undvika, säger Peter Norman.

– Det andra problemet är att det finns risk att detta förslag hämmar tillväxtregioner och det är ingen betjänt av. Detta påpekades i remissinstanser och vi håller på att se över det.

På vilket sätt kan förslaget hämma tillväxt?

– Om sådant som tjänar som tillväxtfaktorer inte premieras i ett utjämningssystem är risken att kommunerna avstår från sådana åtgärder. Det vill vi inte riskera, säger Peter Norman.

Han är väl medveten om bristerna i dagens system.

– Jag håller med utredningen om att dagens utjämningssystem har vissa stora orättvisor, som exempelvis drabbar barnomsorgen.

Men det har även framförts kritik mot utredningens förslag, bland annat från enskilda kommuner.

– Ur nationens synvinkel är det ett nollsummespel och de kommuner som förlorar på förslaget vill förstås inte ha det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *