Nytt verktyg för ökat socialt ansvar i upphandlingar

Offentliga upphandlare som köper in produktionstjänster från entreprenörer i låglöneländer kan snart få hjälp att ta ökat socialt ansvar i upphandlingar.

Ett nytt verktyg, kallat CSR-kompassen, lanseras i Sverige i början av 2011. Det finansieras av Nordiska ministerrådet och kommer att finnas tillgänglig på alla nordiska språk.

Miljöstyrningsrådet kommer att göra en specialversion riktad specifikt mot upphandlare i offentlig sektor.

– CSR-kompassen är ett led i Miljöstyrningsrådets satsning på sociala frågor. Vi jobbar med hållbarhet där sociala och etiska frågor ingår. Kompassen ska alltså hjälpa upphandlande myndigheter som vill arbeta med socialt ansvar i sina inköp att ställa sociala och etiska krav i sina upphandlingar, säger Sven-Olof Ryding, vd på Miljöstyrningsrådet, i ett pressmeddelande.

I LOU-lagändringen från i somras ändrades formuleringen kring miljö- och social hänsyn i offentlig upphandling. Tidigare har det stått att myndigheter får inkludera sådana etiska aspekter i upphandlingar, numer heter det att myndigheterna bör göra det – då det är motiverat.

Källa: Miljöstyrningsrådet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *