Nytt verktyg för köp av IT-tjänst

Nu lanseras det första legal tech-verktyget för offentlig upphandling av IT-tjänster. Det har döpts till Konfidens och har utvecklats av affärsjuristen Lotta Bus och systemutvecklaren Simon Wikstrand (bilden nedan).
– Det roligaste vi båda gjort någonsin, säger Lotta Bus till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Upphandling av IT-tjänster och systemlösningar aktualiserar alltid en mängd juridiska frågeställningar och krav. Konsekvenserna av att kraven inte uppfylls kan vara förödande för en upphandlande myndighet. Färska exempel finns på kraschade IT-upphandlingar som kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp. Därför har analysverktyget Konfidens utvecklats i syfte att säkra myndigheternas IT-upphandlingar.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till Lotta Bus angående lanseringen av det nya verktyget.
Hur kom ni först på idén till att utveckla verktyget?

– I augusti 2018 satt jag och skulle göra en omfattande laglighetsanalys av molntjänster generellt sett. Jag har arbetat över 20 år som advokat på advokatbyrå med bl.a. IT och har gjort ett antal sådana tidigare för kommuner och statliga myndigheter. Jag satt och spred ut dokument, lagar och regler i två soffor på det co-working kontor jag arbetade på och var djupt koncentrerad. Då kom Simon förbi som jag kände sen tidigare och som satt på samma ställe. Han frågade: varför alla dessa djupa veck i pannan, vad håller du på med? Jag förklarade att jag gjorde en laglighetsanalys och att alla offentliga myndigheter måste göra sådana innan de köper IT-tjänster.
– Jag förklarade också att jag nästan tyckte synd om kommuner m.fl. som måste göra detta, för det är riktigt komplicerat och omfattar flera komplexa juridiska frågeställningar! Då svarade Simon: Om det nu är så komplicerat borde man ta tekniken och digitala lösningar till hjälp. Vi blev båda sålda på idén och redan nästa dag, den 15 augusti 2018, satte vi oss tillsammans och hade en workshop och arbetade fram grunden till verktyget. Det hade aldrig gått att utveckla ett sådant avancerat verktyg om vi inte haft detta team bestående av en unik kombination av en senior jurist och en senior systemutvecklare i total samverkan.
Det bör ha varit rätt komplicerat att bygga programvaran och koden. Hur lång tid har processen tagit?
– Hela processen har tagit ett år inklusive förarbete och för att kunna verifiera nyttan från potentiella kunder. Produkten hade inte blivit lika bra utan våra manuella tester av frågeträd, UX och designhjälp och tidig feedback från de kommuner och landsting vi har haft med som pilotkunder redan sedan hösten 2018. Vi har satsat enormt mycket tid för att utveckla den komplexa koden både från teknisk och juridisk synvinkel men utmaningen att lösa något så svårt för att göra det enklare och juridiken lättförståelig för offentliga myndigheter har varit det roligaste vi båda gjort någonsin.
Hur kommer ni att marknadsföra verktyget och sprida kännedom om att det finns tillgängligt?
– Vi har och kommer marknadsföra verktyget genom direktkontakter med offentliga myndigheter. Till exempel var vi i Almedalen och talade med flera intresserade kunder. Vidare kommer vi marknadsföra verktyget genom sociala medier samt event. Vi kommer exempelvis att  att medverka genom att ställa ut på eFörvaltningsdagarna.
Fakta Konfidens
Konfidens är ett verktyg som används inför upphandlingar av IT-tjänster för att analysera och säkerställa att den tänkta IT-tjänsten kan upphandlas. Konfidens bygger på att en grupp hos användaren får svara på frågor som baserar sig på olika lagar, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, Tryckfrihetsförordningen, GDPR, säkerhetsskyddslagen m.fl. Svaren genererar en juridisk analysrapport med en tydlig lista som preciserar de tekniska krav och avtalsvillkor som måste ingå i förfrågningsunderlaget för att upphandlingen ska uppfylla samtliga lagkrav.
Konfidens har utvecklats av Lotta Bus tillsammans med Simon Wikstrand, senior systemutvecklare, i det gemensamma utvecklingsbolaget Sourceomatic AB. Bolaget har som en av Innovatums start-ups fått offentligt stöd från Almi, Vinnova och VGR. Under utvecklingen har bolaget samarbetat med flera kommuner och landsting för att utreda nytta, behov, krav och funktionalitet.
– Inställningen hos dessa offentliga aktörer har varit samstämmig, säger Simon Wikstrand. Det finns ett stort behov och intresse bland de offentliga aktörerna av att använda vårt analysverktyg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.