Nytt verktyg i omsorgsbranschen

Ett nytt digitalt verktyg i omsorgsbranschen ska bidra till ökad livskvalitet, oavsett förutsättningar hos brukaren.
– Vårt verktyg ger en kvantitativ återkoppling där även individen är delaktig i sina registreringar, uppger Jenny Åkesson, vd och medgrundare av Addyou, för OFFENTLIGA AFFÄRER.

Se hela intervju nedan. Verktyget som lanseras i oktober 2022 har fått namnet Addyou och är ett app- och webbaserat verktyg som enligt upphovspersonerna är framtaget för att integrera individen i sin egen omsorg och fungera som ett stöd i vardagen. 

Verktyget är utvecklat i samråd med ett stort antal individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och teamet bakom Addyou har mer än fyrtio års erfarenhet av att arbeta tillsammans med individer med diagnoser.

Jenny Åkesson, vd och medgrundare, säger i ett pressmeddelande: 

“Efter två år av roligt och givande arbete är vi extremt nöjda och förväntansfulla över att få lansera Addyou. Hela teamet är tacksamma över möjligheten att nå ut till många individer och erbjuda en välbehövlig hjälp till en kostnad som samhället kan hantera. Vi ser ett stort behov då vi befinner oss i ett ansträngt läge med växande psykisk ohälsa och knapphändiga ekonomiska resurser”. 

Leva som andra

Addyou skapar förutsättningar ”att leva som andra” i en digitaliserad omvärld enligt LSS-lagen, menar skaparna av verktyget. Genom ett individanpassat belöningssystem motiveras användaren till att nå sina mål med stöd av påminnelser, push-notiser, checklistor och positiv förstärkning. Det i sin tur leder till upplevelsen av självbestämmande, inflytande och en helhetssyn. 

För omsorg- och vårdbranschen innebär Addyou en möjlighet att följa med i samhällets och omvärldens digitalisering, vilket ofta kan vara en stor utmaning. Verktyget ger anbudsgivaren en konkurrensfördel i upphandlingsanbudet då det förenklar och förtydligar utvärderingen vilket leder till en ökad kvalitetssäkring.

Jobbat med HVB-hem

Bakom Addyou står Jenny Åkesson som har över tio års erfarenhet av att arbeta med driften av HVB-hem och Izabelle Lindstrand som har en bakgrund inom health tech. Kvalitetsansvarig är Pia Tengner med en PhD i medicin och flerårig erfarenhet från Barn- och ungdomspsykiatrin.

“Genom Addyou vill vi bidra till ökad livskvalitet oavsett förutsättningar. Vi har redan ett antal verksamheter som väntar på att arbeta med verktyget vilket känns väldigt roligt”, förklarar Jenny Åkesson.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde frågor till henne och här följer intervjun:

Har ni haft kontakt med offentlig sektor inför lanseringen av Addyou och vilken respons har ni mött hittills?
– Vi för idag samtal med flera olika kommuner som är intresserade. Intresset har varit stort då regeringen gett direktiv till kommuner att de behöver digitalisera sig och att det idag saknas ett verktyg som inkluderar individen. 

Ni hävdar: ”Verktyget ger anbudsgivaren en konkurrensfördel i upphandlingsanbudet då det förenklar och förtydligar utvärderingen vilket leder till en ökad kvalitetssäkring.” Vill du berätta mer om detta?

– Verktyget kommer att ge korrekta diagram som ger en tydlig och klar bild i återkopplingen till kommunerna. I dag sker all återkoppling kvalitativt och blir därför inte alltid helt objektiv. Vårt verktyg ger en kvantitativ återkoppling där även individen är delaktig i sina registreringar. Detta ger en unik situation som är väldigt svår att uppnå som det ser ut i dag. Verktyget kommer vidare att förenkla kommunikationen mellan brukare och omgivning. Över lag ligger det i tiden att flytta dokumentationen närmare brukaren som direktiv men det kan vara problematiskt att förverkliga i arbetet.

I ert pressmeddelandet anges att Addyou kan bli ”en välbehövlig hjälp till en kostnad som samhället kan hantera”. Kan du precisera det?

– Det är en extremt hög kostnad för samhället i dag att bära den psykiska ohälsan och som vi vet har samhället i dag inte resurser att hantera alla som behöver hjälp. Verktyget kommer att vara resurssparande på olika nivåer. Verksamheten sparar in mycket arbetstid då det förenklar överlämningarna mellan behandlingspersonalen. Det kan ofta vara en komplex situation där mycket information dagligen ska lämnas över och det kan vara tidskrävande. 

– Även utvärderingen och uppföljningen förenklas tack vare diagrammen som skapas i verktyget. Vidare förenklas överlämning till föreståndare och verksamhetschefer då det finns en webb-del som uppdateras dagligen där det tydligt går att utläsa hur det går för de olika verksamheterna. 

”Smidigare återkoppling”

– Även återkopplingen till kommunerna i form av månadsrapporter blir smidigare och mycket tid sparas in hos medarbetarna som då kan fördelas på ett bättre sätt. Resurssparande i samhället sker när kommunerna använder verktyget och det kan stötta individen redan innan de behöver flytta ifrån sin ursprungsfamilj. 

– Sedan är det viktigt att betona den tragedi det faktiskt är för hela familjen när ett barn eller ungdom behöver flytta från sin ursprungsfamilj, även om det endast är för en begränsad tid. Eftersom verktyget även följer individen över tid kommer det även att stötta individen efter dess tid på ett boende och kan kanske då förhindra att barnet eller ungdomen behöver flytta tillbaka.


Om ADDYOU
ADDYOU är ett verktyg som bidrar till ökad livskvalitet och ett självständigt liv, oavsett förutsättningar. Verktyget som bygger på vetenskap och empiri integrerar individen i sin egen behandling. Läs mer på addyou.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *