Öppen källkodsbaserad informationshantering inom offentlig förvaltning

Öppen källkodsbaserade ärende-, dokument-, diarie- och e-arkivlösningar har fått starkt fotfäste inom offentlig förvalt- ning på kort tid. Vi kommer här redogöra på vilka grunder offentliga organisationer väljer dessa lösningar och förtjäns- terna som upplevs i verksamheten.
Linus Valdemarsson, Projektledare och Arkivarie, Svenska Kraftnät.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *