Obligatorisk introduktion för statsanställda

Regeringen vill införa en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda.
Förslaget ska hanteras inom ramen för Tillitsdelegationens arbete. Regeringen beslutade nyligen att ge denna delegation ett utvidgat uppdrag. Uppdraget är att lämna förslag till hur och när en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda kan införas.
Främja god förvaltningskultur
Införandet av en sådan är enligt regeringen ett led i regeringens arbete med att främja en god förvaltningskultur i staten och därmed stärka tilliten till staten och det offentliga.
Civilminister Ardalan Shekarabi menar att införandet av en obligatorisk introduktionsutbildning är ett sätt att stärka kunskapen om och skapa en samsyn kring de gemensamma professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda, oavsett om man jobbar i exempelvis försvaret, på våra lärosäten eller domstolar.
Förebygger korruption
– Därigenom kan riskerna för korruption och andra förtroendeskadliga beteenden förebyggas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
I samband med regeringsbeslutet om ett utvidgat uppdrag beslutades att utse Christina Forsberg, generaldirektör vid CSN och ledamot i Tillitsdelegationen, till ny ordförande i delegationen.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att inrätta en delegation med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet (dir. 2016:51).
Uppdraget utvidgades den 7 december 2017, då delegationen fick i uppdrag att bl.a. genomföra både projekt som syftar till att ge stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten med målet att uppnå en mer tillitsbaserad styrning vid myndigheten, och projekt som syftar till att skapa en mer samordnad
offentlig verksamhet (dir. 2017:119).
Förlängd utredningstid
Uppdraget utvidgas nu alltså ytterligare. Dessutom förlängs utredningstiden. Det utvidgade uppdrag som gavs den 7 december 2017 ska redovisas senast den 13 oktober 2019. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 2 maj 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *