Obligatoriskt e-anbud rycker närmare

Från och med april 2017 ska anbud ges in elektroniskt i alla direktivstyrda upphandlingar, alltså upphandlingar över tröskelvärdet.
OFFENTLIGA AFFÄRER tog därför kontakt med Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist på Avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Vilket råd ger du upphandlande myndigheter/enheter som upplever att de ännu inte till fullo behärskar e-handel?
– Det brukar finnas goda möjligheter till utbildning både av plattform som är upphandlad för myndigheten men även andra kurser och att ta del av andras erfarenheter. Sedan är det ju mycket inbyggt stöd i lösningarna/ plattformarna och likaså skapas ju snabbt ”mallar” som kan återanvändas. Att sätta sig in i hur den nya bestämmelsen om egen försäkran fungerar är naturligtvis viktigt och det gäller även om man inte ännu infört e-upphandling eftersom bestämmelsen gäller redan nu.
Vad ska de leverantörer nu göra som inte kan lämna elektroniska anbud?
– De kommer att lära sig hur man gör, det är jag övertygad om, redan nu är det ju vanligt i Sverige och e-upphandlingsplattformarna här är väl fungerande. Men jag tror att det finns behov  att informera potentiella anbudsgivare om hur de ska göra och vi har på SKL också fått förfrågningar om enklare utbildningar. Det är ju ofta praktisk , hands on-utbildning som det är viktigt att det finns. Vi vill ju verkligen inte att e-anbud leder till färre anbud, snarare ska det ge ökade möjligheter för både leverantörer och upphandlande myndigheter, avslutar Kerstin Wiss Holmdahl.

En längre och utförligare version av intervjun publiceras i nr 4 2016 av OFFENTLIGA AFFÄRER.
I denna längre artikel tar vi även upp ESPD (European Single Procurement Document) som är det europeiska enhetliga upphandlingsdokument som utgör ett företags försäkran om finansiell ställning, kapacitet och lämplighet för ett offentligt upphandlingsförfarande.

 

0 thoughts on “Obligatoriskt e-anbud rycker närmare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *