OECD analyserar Småland och Blekinge

De fyra länen Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar ska göra en gemensam OECD-studie. Kostnaden hamnar på 4,6 miljoner kronor.

Under hela nästa år kommer studien pågå som ska analysera utvecklingspotentialen hos de fyra länen i Småland och Blekinge. Arbetet utförs av internationella OECD, en samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling, kanske mest kända för sina konjunkturprognoser.

Sveriges Radio Kronoberg rapporterar att den totala kostnaden för studien uppgår till 4,6 miljoner varav EU betalar 1,8 miljoner.

Rapporten ska bland annat ge svar på hur regionen kan utvecklas inom ett antal strategiska områden. Genom att genomföra en OECD-studie vill man ge uppmärksamhet åt regionen.

–  Småland-Blekinge blir mer synligt nationellt och internationellt vilket ökar vår attraktions- och konkurrenskraft. Rapporten ska vara ett inspel i dialogen med EU och med nationella företrädare. Den kommer också att vara ett kunskapsunderlag för hur vi ska utveckla regionen inom ett antal strategiska viktiga områden, säger regiondirektör Peter Hogla.

Arbetet påbörjas efter årsskiftet och ska vara klart under våren 2012. Förutom OECD ska utvalda internationella experter, så kallade peer-reviewers, medverka i genomförandet av studien. Slutsatserna presenteras i en rapport med bedömningar och rekommendationer.

Redan i dag samverkar de fyra länen, tillsammans med sina respektive lärosäten och länsstyrelser. Länen har bland annat ett gemensamt kontor i Bryssel. Kontoret har till uppgift att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskaperna om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Man bevakar även viktiga frågor för regionens utveckling och marknadsför regionen i Bryssel.

Andra exempel på länens samarbeten är världsutställningen i Shanghai och en innovationsstudie.

Fakta om OECD och Territorial Review

Under 2008 gav den svenska Regeringen OECD i uppdrag att genomföra en Territorial Review för hela Sverige. OECD:s rekommenderar i rapporten bland annat att den regionala nivån i Sverige bör stärkas. OECD menar vidare att regionerna behöver ha en internationell utblick för att vara konkurrenskraftiga globalt. Sveriges regioner behöver därför, enligt regeringen, positionera sig och samarbeta internationellt för att vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Källa: Regionförbundet södra Småland

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *