OECD granskade svensk digitalisering

OECD har under två år utvärderat Sveriges policy, organisation och resultat inom digitaliseringen och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation.
”Sveriges kapacitet att omfamna den digitala transformationen har varit en huvudsaklig drivkraft bakom landets starka ekonomiska prestation de senaste åren”, heter det i rapporten.
OECD slår även fast att svenska bolag, genom digitaliseringen och med fokus på högt specialiserade produkter, har klättrat i den globala värdekedjan inom tillverkningsindustrin.
Men i rapporten identifieras också flera svaga punkter. En utmaning, enligt OECD, är att digitala tjänster skapar en global marknad där svenska företag utsätts för en allt hårdare global konkurrens. En annan utmaning är att främja kompetensutveckling för stärkt innovationskraft när arbetskraftens produktivitet inte längre ökar i samma takt.

Förslag på flera områden
OECD lämnar förslag inom flera områden, bl.a. styrning och samordning, cybersäkerhet, arbetet med stora datamängder, näringslivets digitalisering, utbildning och universitetens roll samt forskning och utveckling.
– Jag beställde rapporten för att få en extern granskning av regeringens digitaliseringspolitik. I ett läge när många andra länder satsar stora resurser har vi inte råd att luta oss tillbaka. En extern genomlysning av digitaliseringspolitiken gör att vi kan ta nya steg för att bli bättre och vassare, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.
Den 30 mars 2017 beställde Näringsdepartementet och digitaliseringsminister Peter Eriksson en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik. Den 15 juni 2018 presenterade OECD rapporten, som är den första i sitt slag.

Måste bli mer uppkopplat
OECD konstaterar i sin rapport att Sverige presterar bra i den digitala transformationen och har höga ambitioner med målet att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det innebär också att Sverige måste ha höga ambitioner för det fortsatta arbetet genom att bli mer uppkopplat, öka användningen hos de som fortfarande står utanför, stärka den digitala kompetensen, främja digitala innovationer, stärka arbetsmarknadens förmåga att hantera omställning, förbättra fokus på ekonomiska aspekter av digital säkerhet samt omvandla digital strategi till handling.
Källor: Regeringen, Dagens Industri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *