Öka kontrollen av nämndemän

Förvaltningsrätten i Karlstad efterlyser ett system för kontroll av nämndemän efter att media igår rapporterade om att ett antal av dagens tjänstgörande nämndemän är dömda för brott.

Aftonbladet rapporterade igår att av Sveriges 8 000 politiskt tillsatta nämndemän är elva dömda för brott samtidigt som de sitter kvar och deltar i den dömande verksamheten. En av dessa elva nämndemän tjänstgör vid Förvaltningsrätten i Karlstad.

Nämndemannen, som 2011 dömdes till dagsböter för otillbörlig marknadspåverkan, talade själv om för förvaltningsrätten att han blivit föremål för lagföring vid en annan domstol i landet.

Förvaltningsrättens lagman, Anders Österlin, höll så snart detta kommit till kännedom ett möte med övriga domare. Där gjorde man bedömningen att nämndemannen skulle få fortsätta sitt uppdrag, med undantag för skattemål.

– Riksdagen har bestämt att en domstol bör entlediga en nämndeman om denne är ”uppenbart olämplig” att utföra sitt uppdrag, säger Anders Österlin. Vi ansåg att så inte var fallet men vidtog ändå vissa åtgärder, det handlar om att göra en individuell bedömning.

Ett system behövs
Idag har domstolarna inget system för att kontrollera om nämndemännen begår brott. Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad säger till Sveriges Radio att det är nästintill en omöjlighet att kontinuerligt beställa utdrag ur belastningsregistret.

Anders Österlin menar att en upplysningsskyldighet, där nämndemännen själva måste omtala att de blivit dömda, skulle kunna vara en lösning.

– Det viktigaste är att vi har ett system där sådant kommer upp till ytan. Jag vill att Domstolsverket tittar på regelverket och föreslår en lösning till regeringen.

Källa: Förvaltningsrätten i Karlstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *