Öka samarbetet inom eFörvaltning

– Jag vill att det ska vara enklare och roligare att vara medborgare i Sverige. Eförvaltningen erbjuder den möjligheten, menade IT-minister Anna-Karin Hatt på eFörvaltningsdagarna.

IT-minister Anna-Karin Hatt invigningstalade under eFörvaltningsdagarna i Kista. Hon sa bland annat att Eförvaltningen erbjuder en av de allra viktigaste verktygen för att öka demokratin. Vi måste sträva efter enkelhet, men det krävs också en stor grad av innovation. En god konkurrens främjar utvecklingen.

Hon var tydlig med att det behövs större ansträngningar för att öka samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting.

– Och skälet till det är väldigt enkelt: det är helt enkelt inte försvarbart för någon av oss att bortse från möjligheterna med samverkan. Det är inte en försvarbar användning av skattebetalarnas pengar om vi inte ser till att samverka med den enskilde medborgarens bästa i fokus, och för att göra mesta möjliga av varje nedlagd skattekrona. Om ni åtar er att göra det, att samverka mer, så åtar jag mig i gengäld att lyssna på vilka behov ni har när det gäller att få stöd för att samverka och att underlätta den, sa Anna-Karin Hatt i sitt inledningsanförande på eFörvaltningsdagarna.

I veckan blev det också känt att IT-ministern väntar sitt tredje barn till våren. Som statsråd är det inte möjligt att vara föräldraledig, men Anna-Karin Hatt menar att hon ändå kommer att kunna fullfölja de åtaganden som det innebär att vara minister.

– Jag kommer att behöva resa mindre till en början. Kampen att få vardagspusslet att gå ihop är dock ingenting som jag och min familj är ensamma om. Det är en erfarenhet som jag delar med många andra hårt arbetande småbarnsföräldrar runt om i Sverige.

Läs hela Anna-Karin Hatts anförande på eFörvaltningsdagarna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *