Ökad frihet med mobila person­larm

Västerås är en av flera kommuner som just nu testar hur mobila personlarm kan höja livskvaliteten för äldre och funktionshindrade personer inom omsorgen.

– Många äldre har tidigare känt sig bundna till hemmet eftersom de traditionella hemlarmen endast fungerar i bostaden, men med Posifon ökar rörelsefriheten och fler äldre vågar ge sig ut på egen hand, säger Hannes Liljeholm, utvecklare och projektledare i Västerås stad.

I maj 2011 startade Västerås stad en testverksamhet för att undersöka hur mobila personlarm kan höja livskvaliteten för användare, anhöriga och vårdpersonal. Gösta och Maggie Gärdin, är två av de personer som har fått testa ett larm från företaget Posifon.

– Min fru är dement och det har hänt att hon har gett sig ut på natten och gått vilse. Själv har jag dålig balans och har lite svårt att gå. Vi turas om att använda larmet och känner oss mycket tryggare med Posifon, säger Gösta Gärdin, 82 år.

Användaren har på sig larmenheten som ett armbandsur. Med enkla knapptryck kan man larma, ringa och prata med anhöriga eller vårdpersonal.

– Om man är aktiv håller man sig friskare och minskar risken för fallskador. Många äldre har en önskan om att kunna bo kvar hemma längre och tekniken kan bidra till att göra det möjligt, säger Hannes Liljeholm.

– Vi har arbetat intensivt med att utveckla en produkt som möjliggör ett självständigt liv och som höjer livskvaliteten för både användare och närstående. Många människor har behov av extra trygghet och Posifon ger stöd till alla oavsett hälsotillstånd, säger Henrik Essunger, vd för Posifon AB.

Just nu pågår ett forskningsprojekt finansierat av Alzheimerfonden som ska undersöka hur ny teknik kan skapa ökad frihet för demenssjuka och deras anhöriga. Projektet, som genomförs av Högskolan i Borås, fokuserar på Posifons personlarm och får Alzheimerfondens enskilt största anslag inom vårdutveckling under 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *