Ökad konkurrens i Norrbotten

Telia satsar 15 miljarder kronor på att bygga ut Sveriges mobiltelefoninät och det mobila bredbandsnätet. Samtidigt har Tele2- och Telenorägda Net4Mobility börja bygga ut mobiltelefoninätet och 4G i Norrbotten.

– Äntligen får vi en konkurrenssituation i Norrbotten. Det tjänar länets invånare, företag och offentlig verksamhet på, säger IT Norrbottens vd Tony Blomqvist.

Förbättrad täckning
Ett av IT Norrbottens uppdrag är att bevaka, ta initiativ och utveckla frågorna kring mobiltelefoni och bredband samt dess täckningsgrad i Norrbotten. Nu står det klart att Telias företagsledning har beslutat satsa 15 miljarder kronor på att bygga ut och förstärka mobiltelefoninätet samt det mobila bredbandsnätet under perioden 2013-2015.

Det innebär att yttäckningen blir betydligt bättre i hela Norrbotten och i övriga Sverige jämfört med Telias tidigare planerade utbyggnad. Samtidigt har Net4Mobility startat bygga upp sitt 4G-nät i Norrbotten. Företaget ägs av mobiloperatörerna Tele2 och Telenor.

Det är tack vare Norrbottens kommuners aktiva utbyggnad av fibernät som förutsättningarna för den ökade konkurrensen har uppstått. IT Norrbotten koordinerar kommunernas leveranser av fiber till Net4Mobilitys utbyggnad.

Bättre täckning och fler operatörer att välja bland. Är du nöjd?
– Utökad infrastruktur av mobiltelefoni och mobilt bredband är viktiga parametrar i den regionala digitala agendan, så det är klart jag är nöjd. Men vi har fortfarande ett behov av att kommunerna bygger ut sin fiberinfrastruktur. Mobilt bredband är inget alternativ utan ett viktigt komplement.
Källa: IT Norrbotten

FAKTA
Om IT Norrbotten
IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna bredbandsnät. Nätet skapar nya möjligheter för tjänster som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen. IT Norrbotten grundades 1996 och ägs av Norrbottens 14 kommuner och Norrbottens läns landsting.
Källa: IT Norrbotten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *