Oenighet om direktköp av el

Nyköpings kommun ska köpa all elkraft direkt från det egna bolaget Nyköpings Vattenkraft AB. Affären räknas som laglig av jurister men begränsar försäljningen av el till privata kunder.
Det rapporterar SN.se (Södermanlands Nyheter). Till OFFENTLIGA AFFÄRER säger Mathias Sylvan, konsult i upphandlingsjuridik, att det finns två omständigheter som kan göra att kommunen har rätt att köpa från det egna bolaget.
Det första är att det handlar om en råvara som noteras och omsätts på en råvarumarknad, vilket är fallet med el. Det andra handlar om att uppfylla kontroll- och verksamhetskriterierna i LOU, vilket innebär att kommunen ska ha full kontroll över bolaget samt att verksamheten i huvudsak bedrivs inom kommunen.
Den tänkta affären skapar politisk oenighet i Nyköping. Moderaterna och Liberalerna är klart emot affären, KD vill veta mer medan Centerpartiet är för direktköpet. Axel Wevel (C ), gruppledare, menar att affären är ett bra sätt för kommunen att både få ett starkare bolag och ett bättre pris.
Moderaternas Anna af Sillén tycker att man ska upphandla i konkurrens på en fri marknad för att säkra en god affär. Hon litar i och för sig på försäkringarna om att affären är laglig, men tycker ändå att den hotar konkurrensneutraliteten och skapar en gräddfil för kommunens eget bolag.
Kommunen åberopar att bolaget helt kontrolleras av kommunen samt bedriver sin huvudsakliga verksamhet gentemot kommunen. Det kan innebära att bolaget får sälja el till allmänheten, dock i ringa omfattning. Nuvarande reglering säger tio procent, uppger Elin Rosén, jurist på Konkurrensverket, till tidningen. Mathias Sylvan, upphandlingskonsult, säger till sist till OFFENTLIGA AFFÄRER att enligt det nya EU-direktivet, som skulle varit infört i svensk lag 18 april 2016, anges 20 procent som måttstock, när det gäller andel försäljning till annan kund.
Bilden: Anna af Sillén, oppositionsråd (M) i Nyköping. Foto: Nyköpings kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.