Oenighet om Kollektivavtalsvillkor

Ska den offentliga köparen kunna ställa krav på att leverantörerna garanterar sina anställda villkor liknande kollektivavtal? Om detta tycks politiker och intresseorganisationer djupt oeniga.
 
I panelsamtalet ”Gör upphandling skillnad för en hållbar framtid?” kom det att till stor del handla om just kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling. Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen, pläderade starkt för villkor liknande kollektivavtal. Hon gillar att den framlagda propositionen om offentlig upphandling slår fast att det ska bli lättare att ställa sociala krav i offentlig upphandling.
Per Schöldberg (C ), kommunalråd i Växjö kommun, slog bort tanken på att lantbrukare ska omfattas av sådana reglerade arbetstider som gäller åtta-till-fem-jobb. Han fick medhåll av Helena Jonsson, ordförande i LRF.
Växjö kommun har lyckats ställa krav på den upphandlade maten till skolor, äldreboenden, m.m. Hele Jonsson, LRF, slog fast att om man som köpare väljer svensk kött så uppfylls alla de krav som rimligen kan ställas på djurskydd, kvalitet, m.m.
I ett panelsamtal litet senare kom frågan om kollektivavtalsliknanade krav åter upp. Sofia Råsmar, jurist på TCO, välkomnade den nya kommande lagen där sådana krav skrivs in. Hon fick mothugg av Stefan Holm, Almega och Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv. De menade att majoritetens av de svenska företagen är så små att kollektivavtal inte är tillämpliga eller passar. En konstnär i publiken underströk detta. Hon har aldrig stött på någon konstnärskollega med anställda och följaktligen inte heller kollektivavtal.
Till saken hör att ett system där kollektivavtalsvillkor prövas enligt LOU i samband med överprövningar kan komma att underminera den svenska modellen med frivilliga avtal mellan parterna. Detta underströk Stefan Holm och Helena Rosén Andersson, Lindahls. Sverige kan få en utveckling där domstolar avgör vilka krav som är rimliga, inte parterna på arbetsmarknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *