Överens om fjärrvärmepriset 2014

Öresundskraft och de större fjärrvärmekunderna i Helsingborg och Ängelholm är överens om priset på fjärrvärme för 2014. Detta efter prisdialog med privata fastighetsbolag, Ängelholmshem och Helsingborgshem.

Det är andra året i rad som Öresundskraft (helägt av Helsingborgs stad, reds. anm.) för en prisdialog med sina större fjärrvärmekunder. Den innebär att Öresundskraft och företrädare för näringslivet samtalat och kommit överens om principerna för prissättningen på fjärrvärme. Dialogen inleddes i början av 2013 och har bland annat resulterat i att Öresundskraft återigen gjort en prisutfästelse för tre år framåt.

Prishöjningar
Prishöjningen 2014 i Ängelholm blir 2,6 procent, i Helsingborg 1,95 procent. Höjningen blir därmed lägre än det tak som utlovades under 2012 års dialogrunda med en höjning på högst 3,6 procent i Ängelholm och 2,8 procent i Helsingborg.

Prisdialogen har gått så bra att parterna nu vill ta utfästelsen ytterligare ett steg.

– Nästa år hoppas vi kunna spika priset för två år framåt, 2015 och 2016, med en indikation för 2017. Det kommer att underlätta framtidsplaneringen för alla inblandade, säger Jerry Persson, fastighetschef för Backahill.

Allmännyttiga Ängelholmshem
– Våra möten har öppnat för andra diskussioner och lett till att vi tillsatt arbetsgrupper i andra gemensamma ämnen, säger Benth Jensen, vd för Ängelholmshem.

– I år har vi utvecklat samverkansprocessen ytterligare och fått ökad kunskap om fastighetsägarnas villkor. Det har vi nytta av när vi utvecklar andra typer av dialoger och samarbeten, menar Anders Östlund, vd för Öresundskraft

– Prisdialogen är i full gång med Villaägarna i Helsingborg i samma syfte: att komma överens om principer, att skapa bättre förutsägbarhet och ökad förståelse mellan parterna, avslutar Anders Östlund.
Källa: Öresundskraft

FAKTA

Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen man producerar kommer från spillvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Bolaget tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Man stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och det kommunala bolaget utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. Med 400 medarbetare ser bolaget till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion.
Källa: Öresundskraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *