Över 2000 recept på fysisk aktivitet

Västerbottens läns landsting har fördubblat förskrivningen av fysisk aktivitet på recept. Studier visar att drygt hälften av patienterna följer uppgjorda träningsscheman, vilket är bättre följsamhet än för många läkemedel.

Västerbottens förskrivning av fysisk aktivitet på recept under 2011 har fördubblats jämfört med förra året. Nu vid årsskiftet beräknas antalet skrivna recept inom primärvården på fysisk aktivitet överstiga 2 000. Till detta kommer närmare 300 recept utskrivna inom slutenvården.

– Ökningen visar att sjukvårdspersonalen har blivit bättre på att ta upp frågan om fysisk aktivitet med patienterna och även berätta hur detta påverkar deras sjukdomar, säger Cecilia Edström hälsoutvecklare i landstinget.

Syftet är att få patienterna mer fysiskt aktiva och att behandla sjukdomar med träning. Flera studier visar att 50–68 procent av alla patienter följer uppgjorda scheman. Det är bättre än följsamheten för många läkemedel.

Metoden används dels som förstahandspreparat vid sjukdom eller som komplement till läkemedel. Men den kan även användas i förebyggande syfte där man befarar att sjukdom kan uppstå som följd av exempelvis mycket stillasittande eller övervikt.

Enligt Svenska Läkaresällskapet minskar fysisk aktivitet risken för;

– förtida död, oavsett orsak

– hjärtkärlsjukdom, t.ex. högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke

– metabola sjukdomar, t.ex. typ 2 diabetes, fetma och metabola syndromet

– cancer, t.ex. tjocktarms- och bröstcancer

– fall och benbrott, t.ex. höftfrakturer

– psykisk ohälsa, t.ex. demens och depression.

Hur mycket behöver man röra på sig?

Rekommendationen för vuxna är att röra på sig minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet, dvs. bli varm och lite andfådd, eller 75 minuter per vecka med hög intensitet, så att man blir andfådd och trött. Barn behöver röra på sig dubbelt så mycket. Men det har också betydelse hur mycket man sitter still under dagen. Aktiverar man muskulaturen någon gång i timmen, dvs. ställer sig upp, påverkar man fettförbränning, kolesterol och till och med motstånd för infektioner.

Källa: Västerbottens läns landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *