Överklagar vinst­överföring från bostads­bolag

Vad får vinsten från ett kommunalt bostadsbolag lov att användas till? En hyresgäst i Stockholm stad har överklagat kommunens beslut att använda 1,3 miljarder kronor från tre allmännyttiga bostadsbolag till investeringar i gator, bussterminaler och bullerskydd.

I juni förra året vände sig Rolf Falk, med hjälp av Hyresgästföreningen, till förvaltningsrätten och överklagade kommunfullmäktiges beslut om att överföra 1,3 miljarder kronor från de kommunala bostadsbolagen till Stockholms stad. Hyresgästerna menade att överföringen stred mot lagen eftersom pengarna bland annat skulle användas för gator, hotell, bullerskydd och bussterminaler och inte för åtgärder som är ”inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning”, vilket lagen (AKBL 2010:879) anger.

– Jag anser att pengarna ska stanna kvar i bostadsbolagen och användas till upprustningar och nyproduktion, säger Rolf Falk. Med den svåra bostadssituation som vi har i Stockholm, borde alla medel användas för att bygga bort bostadsbristen och rusta upp miljonprogramsområdena!

– Det är omoraliskt av politikerna att plocka ut så stora värden ur bostadsbolagen med tanke på den eskalerande bostadsbristen i Stockholm.

Rolf Falk, hyresgäst hos Svenska bostäder, går nu vidare till kammarrätten och överklagar förvaltningsrättens dom om värdeöverföringen på 1,3 miljarder kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm: Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Han menar att förvaltningsrätten inte har tagit ställning till om värdeöverföringen följer lagen.

– De styrande politikerna har det yttersta bostadsförsörjningsansvaret och nu är det är dags att de kliver fram och tar sitt ansvar. Det nuvarande förhållningssättet är ett hot mot Stockholms tillväxt säger Terje Gunnarson, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Källa: Hyresgästföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *