Överskott i statens betalningar

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,1 miljarder kronor i maj, vilket är 9,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens senaste prognos. Skillnaden beror på lägre skatteinkomster och högre räntebetalningar på statsskulden.

Pressmeddelande

Skatteinkomsterna blev 6,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Det lägre utfallet beror sannolikt till stor del på variationer i skatteinkomsterna mellan månader som inte fångas i prognosen.

Räntorna på statsskulden blev 7,0 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras av högre realiserade valutakursförluster i skulden i utländsk valuta, samt kursförluster när vi gjort återköp av obligationslån i svenska kronor. Kursförlusterna i svenska kronor är en omfördelning mellan månader och kommer att påverka räntebetalningarna i motsatt riktning i juni.

För tolvmånadersperioden juni 2010 till maj 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 45 miljarder kronor. Statsskulden var 1 053 miljarder kronor den 31 maj.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *