Översyn av samhällets alarmtjänst

Sent omsider har regeringen hittat en utredare till uppdraget att se över samhällets alarmeringstjänst. Marie Hafström, tidigare generaldirektör för Försvarsmakten, har fått uppdraget som ska redovisas senast den 30 april 2013.

Beslutet om utredningen av samhällets alarmeringstjänst togs vid regeringssammanträde den 1 december 2011. Syftet med översynen är att säkerställa att alarmeringstjänsten fungerar på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt.

Regeringen anser att alarmeringstjänsten bör anpassas till hur Sveriges krisberedskap idag är utformad, den tekniska utveckling som skett de senaste åren, samt till de behov av alarmering som finns. Särskilt viktigt är att säkerställa en sammanhållen och obruten så kallad larmkedja för att öka säkerheten och tillförlitligheten vid larm.

Utredaren ska:
Kartlägga nuvarande alarmeringstjänst och anknytande tjänster.
Beskriva konsekvenser av att flera operatörer tillhandahåller tjänster för utalarmering m.m. av resurser för hjälpinsatser inom allmän ordning, säkerhet och hälsa.
Föreslå vilka delar inom allmän ordning, säkerhet och hälsa som ska ingå i samhällets alarmeringstjänst.
Föreslå hur verksamheten ska vara organiserad utifrån alarmeringstjänstens betydelse när det gäller allmän ordning, säkerhet och hälsa.
Ta ställning till hur det offentliga åtagandet ska avgränsas, utformas och finansieras.
Analysera ansvarsfördelning mellan stat, kommun och landsting.

Källa: Regeringskansliet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *