Övervakning utan identifiering minskar skadegörelsen

Göteborgs skolor har minskat skadegörelsen på sina fastigheter med hjälp av övervakningskameror som inte identifierar personer på bilden. Därmed behöver kamerorna heller inte tillstånd för att få sättas upp.

Skolor utsätts för omfattande skadegörelse, framförallt klotter men även bränder orsakar stora utgifter för kommunen. I Göteborg bedriver det kommunägda försäkringsbolaget Göta Lejon ett förebyggande arbete inom många olika områden knutna till kommunens verksamhet.

En sådan åtgärd har varit att installera så kallad integritetsskyddad kamerabevakning, efter goda erfarenheter i Stockholm, för test på Göteborgs skolor. Datainspektionen har tidigare sagt nej till skolor om att sätta upp övervakningskameror, med hänvisning till elevernas integritet. De kameror som nu används går alltså inte att använda för att identifiera personer på bilden, men kan däremot kopplas till en larmcentral som övervakar byggnaden i realtid.

Skadekostnaderna för brand på skolorna har minskat till rekordlåga nivåer 2012, enligt Göta Lejon.
– 364 000 kronor, är en fantastisk siffra, faktiskt den bästa under hela 2000-talet, säger Katarina Olsson på försäkringsbolaget Göta Lejon.

En viktig framgångsfaktor är den förebyggande aktivitet som leds av Räddningstjänsten som varje år tar emot niotusen skolungdomar till brandstationer för att lära sig om brandsäkerhet. Sedan 2006 har antalet skolbränder halverats i Storgöteborg.

Minska skadegörelsen på skolor
Försäkringsbolaget Göta Lejon har även sammanställt en lista på kritiska åtgärder kring en skolbyggnad, och hur skadegörelse kan förebyggas.

1. Håll rent – lövhögar och annat skräp kan användas som eldningsmaterial
2. Klotter bör snabbt tas bort – en fin miljö motverkar skadegörelse
3. Belysningen bör vara god runt hela byggnaden
4. Dörrar med glaspartier och brevinkast utgör risk för inbrott och anlagd brand.
5. Förråd, containrar och liknande bör inte placeras nära huvudbyggnaden
6. Skärmtak bör byggas i svårantändligt material
7. Buskar intill fasaden ger undanskymda platser som utgör risk för brott
8. Dåligt belysta och undanskymda platser utgör ofta en risk för skadegörelse, inbrott och anlagd brand
9. Anlägg inget med smågatsten och andra lösa stenar i närheten av byggnaden då de kan användas för att krossa fönster
10. Töm regelbundet papperskorgarna. Överfyllda papperskorgar kan enkelt tändas på
11. Även väggfasta bänkar och papperskorgar kan användas som antändningsmaterial. Placera inte dessa i direkt närhet av byggnaden
12. Stora, utsatta glaspartier bör vara gjorda av okrossbart glas
13. Utskjutande takfötter bör vara inklädda för att minska spridning vid anlagd brand
14. Låga tak kan utgöra risk för inbrott via yttertak och vind
15. Var uppmärksam på gängbildningar kvälls- och nattetid och öka bevakningen om nödvändigt
16. Ha noggranna rutiner så att fönster aldrig står öppna när lokalerna är tomma

Källa: Göta Lejon

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *