Minister inledde Offentlig Chef

– Tiden när allting handlade om kontroll i offentlig sektor är förbi. Det förklarade civilminister Ardalan Shekarabi i sitt inledningstal på den första dagen av två på OFFENTLIG CHEF 13-14 mars.
– Offentlig verksamhet handlar om välfärd som uppstår i mötet mellan brukarna och professionerna. Det är på den skärningspunkten vi måste fokusera på framöver, sa civilministern.
Dessförinnan hade moderatorerna Åsa Setterberg och Per Mosseby öppnat dagarna och riktat sig till de cirka 300 närvarande offentliga cheferna
– Ni är hjältarna, förklarade dessa från scenen när de inledde dag ett av OFFENTLIG CHEF 2019.
Smart ledarskap
Temat är Smart ledarskap för framtidens välfärd. ”Vad är det mest utmanande i din chefsroll just nu” var en så kallad mentimeter-fråga. ”Att utveckla verksamheten” var det mest frekventa svaret.
Ardalan Shekarabi hänvisade bl.a. till en pågående utredning om kommunerna som inte enbart ska titta på indelning utan mer på den kommunala strukturen i stort. För att ge likvärdig välfärd måste strukturen vara rätt, menade ministern.
Civilminister Ardalan Shekarabi.
Foto: Bo Höglander

Den statliga styrningen av kommunsektorn inger bekymmer. Nu finns ett uppdrag att kartlägga den. Riktade statsbidrag ska man titta extra noga på. Vissa kan till exempel slås ihop.
Verksamhetsutveckling
Systematiska jämförelser i offentlig verksamhet är viktigt, liksom tillitsbaserad styrning. Detta ställer krav på att man jobbar kontinuerligt med verksamhetsutveckling.
Kompetensförsörjningen är den största utmaningen framöver, den påverkar polisen, omsorgen, ja i stort sett alla områden. Den hänger ihop med frågan om hälsan på arbetsmarknaden. Värst är problemet i glesbygd, sa ministern och visade en talande karta där de röda områdena är de där kompetensutmaningen är störst.
Långsiktiga insatser
Att komma till rätta med kompetensförsörjningen kräver långsiktiga insatser. Hur använder vi digitaliseringens möjligheter? Hur ser vi till att den kan användas i hela landet?
Den decentraliserade välfärdsmodellen är en framgångssaga, menade Shekarabi. Han sade sig vara orolig över de krafter som ropar på förstatligande som en lösning på välfärdens utmaningar.
Hur motverkar vi korruption? Det är en av de frågor som är viktiga för tilliten till kommunerna och övrig offentlig sektor, betonade statsrådet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *