Offentlig Chef flyttas till april 2022

På grund av att vissa restriktioner återinförs med anledning av ny virusvariant och befarad ökad smittspridning har Hexanova Events beslutat att flytta fram OFFENTLIG CHEF till 6-7 april 2022.

Vi hoppas på förståelse för detta och ser ändå fram mot lika spännande dagar och digert program som var tänkt att genomföras i nu december 2021.

Medverkande talare, experter och deltagare hoppas vi kommer med i april! Detta gäller i högsta grad de fantastiska personer som nominerats till Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef!

Här är de nominerade:

Årets Offentliga Chef 2020/2021:

Sandra Stefanovic, Chef trafikledning och trafikinformation, Trafikverket
Att komma in som kvinna i ett mansdominerat fält och vända hela verksamheten – det är coolt! Sandra Stefanovic har en fingertoppskänsla som få och en klarsyn som ser bortom detaljstyrning och kontroll. Så hittar hon nya vägar i en annars tungrodd verksamhet – samtidigt som hon får medarbetarna att trivas. Kvittot: hundra procents förtroende i medarbetarundersökning! 

Defne Koman Alm, Rektor, Peterslunds förskola och Blåklockans förskola, Oxelösunds kommun
Med en genomtänkt och trygg ledarroll har Defne Koman Alm skapat en stabil personalgrupp. Genom att ingjuta teamkänsla i arbetslagen har Defne skapat förutsättningar för medarbetarnas optimala utveckling. Alla tar ansvar för förskolans kvalitet och utveckling och bygger en stimulerande lärmiljö för att barnen ska få den bästa starten i livet!

Henrietta Arwin, primärvårdschef, Närhälsan, VGR 
Hon har gått från att vara experten till att bli den övergripande primärvårdschefen som i stället tydliggör målet utan att peta i detaljer. Att leda chefer är svårt, men att leda chefer under en pandemi i en ny riktning med digitalisering i fokus är riktigt komplext. Henrietta Arwin har klarat det, trots stor belastning i primärvården. Med naturlig fallenhet för ett tillitsbaserat ledarskap har hon stärkt cheferna och gjort dem trygga i de egna besluten. Nu är det medarbetarna på plats som är experterna!

Annelie Mårdh, HR-chef, Utbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun
Annelie Mårdh låter sina medarbetare växa och arbetar hårt för att uppnå sina och verksamhetens mål. Med närvaro och coachning ser hon till att medarbetarna jobbar med rätt saker i rätt tid. Annelies medarbetare växer genom att få ta egna beslut. Hennes vana att visa uppskattning med en blomma eller chokladask för den som ställt upp lite extra har förgyllt dagen för många! Det händer att hon i sin roll ställs inför hotfulla situationer. Annelie backar aldrig för dessa utmaningar tar tag i situationen direkt.

Caroline Strand, VD, visit Stockholm
När besöksnäringen närmast kollapsade och en förändringsresa just påbörjats inom Visit Stockholm behövde Caroline Strand och hennes medarbetare hitta helt nya samarbeten med helt nya aktörer – i och utanför stadsförvaltningen. Caroline lyckades och har ihop med medarbetarna sjösatt ett nytt arbetssätt för att möta nya förväntningar efter pandemin. Bakom alltihop ligger hårt arbete med ökad digitalisering och krav på säkerhet och  hållbarhet. Mitt i denna omställning har Caroline varit den drivande genom sitt mod och inspirerande ledarskap.

Marie Köhler, Enhetschef, Region Skåne

I en komplex organisation som en region utgör har Marie Köhler sedan 2009 arbetat oförtröttligt för familjers hälsa och utveckling, och särskilt månat om utsatta barn. Hennes ledarskap präglas av lojalitet, tillit och integritet. Med varm energi och omtänksamhet ser hon styrkorna hos sina medarbetare och låter dem utvecklas. Hennes lyssnande, uppmärksamma ledarskap gör att medarbetarna kan se saker från olika perspektiv i de professionella teamen – och omsätta allt i ett mångsidigt och kreativt arbete för god folkhälsa i Skåneland!

Årets Nyskapande Chef 2020/2021

Mona Ekesryd, Chef för HUB, Värmdö kommun
I rollen som HUB-master i Värmdö driver Mona Ekesryd i samarbete med kommundirektören ett spännande utvecklingsarbete. I hubben skapas utrymme för en rolig och utvecklande fritid, och möjlighet för ungas röster att höras. En kommunal verksamhet som ska ge resultat på riktigt och visar att kommuner kan förändra och förändras! Hennes övertygelse är att en ledare behöver tycka om människor och se dem växa. Att vara ledare är ingen ensamsegling! När Mona Ekesryd delegerar gör hon det till 100 procent, annars är delegationen inte fullständig.

Caroline Hällsjö Sander, Verksamhetschef Karolinska universitetssjukhuset
Med effektiv planering har Caroline Hällsjö Sander sett till att canceroperationer kunnat betas av och genomföras på Karolinska – trots en pågående pandemi! För att klara detta krävdes minutiös datadriven planering – för varje operation fanns en plan B. Om operationen går snabbare än planerat finns en reserv-patient redo att med kort varsel komma på plats. Det är komplicerat, otroligt många detaljer måste sitta. Om operationsplanering är en lagsport så är Caroline lagledaren.

Lena Ottosson, Kostchef, Vetlanda kommun
Genom en omorganisation föddes tanken om Måltidsresan – ett spel för elever i förskola och upp till årskurs 6 samt vårdnadshavare. På ett lekfullt sätt når man nu ut till alla som hanterar eller tar del av kommunens mat och måltider. Dessutom skapades en tvåsidig folder där föräldrarna får kort information om hur kommunen arbetar med måltidspedagogik, hur måltiderna är komponerade samt en inbjudan att komma och äta tillsammans med sitt barn.

Erik Ryding, Verksamhetschef, Sigtuna kommun
Genom innovativt ledarskap blev Erik Ryding en uppskattad ledare under pandemin och bidrog till att elever på vårdprogrammet kunde hjälpa till att avlasta inom äldreomsorgen. Det krävdes snabba beslut. Personalen reagerade positivt och Erik fick stor uppskattning som ledare och blev även nominerad till olika chefsutmärkelser i kommunen. Att på bara ett dygn ställa om Vårdprogrammet till distansundervisning och framgångsrikt leda verksamheten genom pandemin är en prestation!

Mikael Ribbenvik, Generaldirektör, Migrationsverket
När krisen slår till måste man skala upp snabbt – det är Mikael Ribbenviks erfarenhet från flyktingströmmen 2015, skogsbränderna 2018 och covid-pandemin bakomliggande år. När arbetsbelastningen sjönk i Migrationsverket erbjöd han andra myndigheter hjälp under pandemin. Över 800 personer anmälde sig frivilligt för att hjälpa andra mer belastade myndigheter under krisen. Med sitt ledarskap har Mikael bidragit till nytänkande inom den offentliga sektorn. Att flera aktörer gick samman på detta unika sätt är byråkratisk bedrift!

Anna Strand, Chef förändrings- och innovationsledning, Sektionschef, Arbetsförmedlingen
På kort tid har Anna Strand lyckats få fram det bästa ifrån sina medarbetare i Arbetsförmedlingen. Anna testar gärna nya idéer med medarbetarna i fokus. Hon har stått stadigt som ledare och i nya projekt inom organisationen med en törst för kunskap, prestigelöshet och ständig nyfikenhet. Med en populär podd, fördjupande webbinarier och nydanande kommunikation har Anna blivit en uppskattad ledare som lyfter sina medarbetare och får dem att känna sig stärkta och inkluderade!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *