Offentlig sektor har konkurrensfördel

Offentlig sektor har en stor konkurrensfördel gentemot privat sektor – med ett tydligt ”why”, ett klart syfte. Det var ett av budskapen som framfördes av Sofie Johansson och Helena Frennmark från Brilliant på konferensen Offentlig Chefs första dag.

De båda visade i ett av de parallella seminarierna dag ett på hur förtroendet för chefer och ledning ser ut i ett antal sektorer, däribland offentlig verksamhet.

Sofie Johansson, Billiant.

Företaget har en diger databas med data kring medarbetarnöjdhet och ledarskap. Generellt visar deras kurvor att förtroendet för ledningen är som störst när krisen är som värst. Under pandemitoppen kvartal ett, två och tre 2020 var förtroendet för chefer och ledning som allra störst. Samma kurva uppvisade employee Net Promotor Score, som Brilliant också genomfört i ett antal branscher, däribland service, tjänster, bygg samt det offentliga.

En stor utmaning för offentlig sektor är att förtroendet för ledningen är lägre här än i andra privata sektorer i samhället. Något som Brilliants egna medarbetare finner märkligt med tanke på de angelägna uppgifter som utförs av det offentliga.

Viktiga parametrar
Tre parametrar är avgörande för ett gott ledarskap som ökar förtroendet och motiverar medarbetarna. Ledningen, chefen och energi.

En bra ledningsgrupp kommunicerar visionen och låter värderingar genomsyra organisationen. En bra chef stöttar medarbetarna och ser dem och – inte minst – ger feedback. Här är tydlighet något av det viktigaste, framhöll Sofie Johansson.

Energi, slutligen, handlar om det smittande ledarskapet som engagerar medarbetarna och ger återkoppling på deras insatser. Tydligen är avgörande för att skapa energi, var också en slutsats. Citatet ”chefens viktigaste uppdrag är att vara chef” delades från scenen och kan sammanfatta vad det hela handlar om.

Mötesplats i Lund
Offentlig Chef, mötesplatsen och konferensen för beslutsfattare och personer med personalansvar inom det offentliga Sverige, hålls i Lund under två dagar 6-7 april 2022.

”Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor”, framhåller arrangören Hexanova Events i presentationen.

Annika Wallenskog, SKR.

Moderator är Kattis Ahlström och bland talarna märks Annika Winsth, chefsekonom, Nordea, Leif Denti, Göteborgs universitet, Karl Engelbrektsson, arméchef, Stefan Hyttfors, trendspanare/föreläsare, Robin Paulsson, komiker och programledare för ”Fråga Lund”, Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner (SKR), och många fler!

Så klarar Sverige utmaningarna med rätt förutsättningar är ämnet på civilminister Ida Karkiainens programpunkt. Hon medverkar digitalt via länk och förväntas delge regeringens planer för att få Sverige på fötter igen efter pandemin. ”Vad kan du som chef och ledare kan göra i din egen organisation för att skapa de bästa förutsättningarna för dina medarbetare och landets medborgare”, är frågeställningen.

Plats för de som står utanför
Samhalls VD Sara Revell Ford visade på onsdagens eftermiddag att det kan finnas plats för de människor som inte passar in i normen. En berörande film gav några exempel på hur Samhall bidragit till att utveckla mångfalden genom att personer som ”inte passar in” kunnat blomma ut och hitta en roll, ett uppdrag, ett jobb. Samhalls uppdrag är att skapa jobb åt människor som har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsvariation. Det är viktigt när en allt större grupp står utanför arbetsmarknaden.

Utmärkelser på kvällen
Under onsdagskvällen kommer vinnarna av utmärkelserna Årets Offentliga Chef samt Årets Nyskapande Chef att presenteras och få ta emot sina priser och publikens jubel. Ett antal är nominerade.

”Vi har tillsammans med årets programråd valt att belysa ett antal av välfärdens utmaningar”, konstaterar Urban NIlsson, vd Hexanova Events i sin inledning i programbladet.

Texten uppdateras med ytterligare rapporter från tal och inlägg under dagarna. Läs , samt ta del av programmet, via länken:

https://offentligchef.com/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.