Offentlig mat berör

Vi ser en trend att det ställs fler och mer sammansatta sortimentskrav i livsmedelsupphandlingarna. Offentliga Affärer har pratat med både producenter och grossister i branschen.

Nästan dagligen kan man läsa i tidningarna om hur bristfällig mat som serveras på framför allt äldreboende men också i skolbespisningar. I vissa fall handlar det om långa transporter av mat tillagad i centralkök, i andra fall handlar debatten om närproducerat men också om hur näringsriktig maten är.

Upphandlarens roll
Av de samtal vi haft med branschen låter man oss förstå att det är väldigt skiftande kvalitet mellan olika kommuner. I bästa fall är anbudsförfrågan utformad på ett sådant sätt att man fångar upp alla särskilda aspekter man vill fånga upp i en upphandling. De upphandlingar som är bäst är de som är konkreta och enkla och en professionell upphandlande enhet utmärks av att man har tillräckligt god förståelse för livsmedel, gedigen kunskap och erfarenhet av LOU, samt även en affärsmässighet i hur man vill driva sitt sortimentsurval. Att inköparna skulle vara så dåliga som de framställs i framförallt kvällspressen är dock sällsynt.

Sammansatta sortimentskrav
Vi ser en trend att det ställs fler och mer sammansatta sortimentskrav i upphandlingarna. Något som branschen välkomnar i de fall man ser en tanke bakom kravställandet som har en förankring i hur marknaden för det specifika livsmedlet fungerar. Dock ser man ibland upphandlingar med väldigt många detaljerade sortimentskrav där produktspecifikationerna inte finns att tillgå. En annan oroande trend är då man till exempel ställer krav på en viss förpackningsstorlek istället för att inrikta sig på det mer väsentliga näringsinnehållet. Ett sätt att komma runt detta problem vore kanske att upphandlarna samråder med oss leverantörer innan de formulerar sin förfrågan. Om det vore vanligare skulle vi säkert undvika många överprövningar.

Överprövningar ett problem
I många kommuner har frågan om maten till skolor och äldre kommit att bli lite av en valfråga. Tyvärr har det också inneburit att politikerna ställer krav som upphandlarna har svårt att motstå, trots att de många gånger ligger långt från verkligheten. Som det är nu sker överprövning i allt för stor utsträckning, cirka 50 procent av alla livsmedelsupphandlingar överprövas. Och när det överprövas är det inte alltid lätt för domarna i förvaltningsdomstolarna att avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Vad vet de till exempel om näringsvärden i pannkakor och köttbullar?

En framkomlig väg
Överprövningarna kostar pengar för alla inblandade parter. Många gånger kan hela förtjänsten på en affär försvinna bara genom att kostnaden för att ta fram nya anbud urholkar förtjänsten om man skulle lyckas få uppdraget. För att få bukt med detta slöseri med tid och pengar är det nog viktigt att parterna på marknaden träffas och samråder innan anbudsförfrågan lämnas ut.

Klas Bergqvist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *