Offentlig sektor sparar flitigt

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till 10 miljarder kronor år 2011 och Sverige klarar, liksom tidigare år, EUs konvergenskriterier med god marginal. Jämfört med 2010 har det finansiella sparandet ökat med 1,7 miljarder kronor, marginellt högre i förhållande till BNP.

Statistiska centralbyrån har rapporterat statistik över den offentliga sektorns finansiella sparande till Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt.

Trots Eurokrisen klarar Sverige liksom tidigare år EU:s konvergenskriterier med god marginal. Där anges att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP.

Sparandet i backspegeln
Under ett antal år, 2005 till och med 2008, redovisades stora överskott i det finansiella sparandet med en toppnotering 2007 då överskottet var 3,6 procent av BNP. Överskottet minskade 2008 för att sedan vändas till underskott 2009.

Likaså minskade BNP mellan 2008 och 2009 men ökade åter 2010. Även 2011 redovisas ett överskott i offentliga sektorns finansiella sparande. Räknat med fler decimaler, ökar det finansiella sparandet marginellt i förhållande till BNP från 0,25 procent 2010 till 0,29 procent 2011.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, definierad enligt samma kriterier, ökade med 28 miljarder kronor under 2011, efter att ha minskat med 9 miljarder kronor under 2010.

Bruttoskulden som andel av BNP har dock minskat från 39,4 procent av BNP 2010 till 38,4 procent 2011. Detta eftersom den procentuella ökningen av BNP 2011 är större än den procentuella ökningen av skulden. Som jämförelse ökade den konsoliderade bruttoskulden med 79 miljarder mellan 2008 och 2009 till följd av finanskrisen och uppgick då till 42,6 procent av BNP.

Källa: SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *