Offentlig upphandling som industripolitik

Professor Gunnar Eliasson har i en nyutkommen bok synat hur utvecklingen av det svenska stridsflygplanet Gripen har spillt över i osynliga vinster för samhället. Boken Synliga kostnader, osynliga vinster handlar om den makroekonomiska betydelsen av det ”moln av teknologi”, spillovers, som omger all avancerad produktion.

Hur kommersialiseras dessa spillovers och hur bidrar de till ekonomisk tillväxt. Hur kan en politik utformas som maximerar den ekonomiska exploateringen av dessa spillovers.

För att belysa dessa frågor genomför professor Gunnar Eliasson i boken en detaljerad studie av utvecklingen av Saabs stridsflygplan JAS 39 Gripen, ett projekt som involverat nyskapande av avancerad teknologi med både militära och civila användningar, utnyttjande av ett globalt nätverk av specialiserade och konkurrerande underleverantör.

Beställarkompetens
Beställarkompetens är ett centralt begrepp i boken. Den är avgörande för spillovermolnets kvalitet, visar den svenska erfarenheten. Därför behandlas särskilt kompetent offentlig upphandling som ny efterfrågepolitik, frågan om huruvida principerna för konkurrensupphandling och köp från hyllan är tillämpliga när den offentliga beställaren och den privata producenten samarbetar under lång tid för att utveckla en produkt vars egenskaper först så småningom klargörs.

– Hur stora mervärden som sen skapas beror på ekonomins entreprenöriella förmåga att upptäcka, finansiera och kommersialisera den nya tekniken. Staten har därför ett egenintresse att genom politik hjälpa till att göra den förmågan så stor som möjligt, säger Gunnar Eliasson. En dubbelprodukt har utvecklats, stridsflygplanet Gripen plus teknologimolnet, och molnets värde för samhället är minst 2,6 gånger utvecklingsinvesteringen. En så stor spillovermultiplikator innebär att samhället har fått utvecklingen gratis och minst 1.6 gånger därutöver i vinst.

Gunnar Eliasson är professor emeritus i industriell ekonomi/dynamik vid KTH i Stockholm. Boken har getts av SNS Förlag, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *