Offentliga Affärer i Almedalen

Offentliga Affärer finns på plats i Almedalen under politikerveckan. Läs mer vad vi erbjuder på programmet.

Almedalsveckan i Visby arrangeras i år den 3 – 10 juli. Samtliga riksdagspartier är representerade, men utöver partiernas tal finns ett omfattande program med seminarier. Idagläget finns 1 422 programpunkter registrerade. Alla arrangemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. Mer information om arrangemanget och programmet hittar du på www.almedalsveckan.info.

Offentliga Affärer arrangerar ett antal seminarier i samarbete med partners. Samtliga seminarier hålls i Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1. Varmt välkommen till Almedalen 2011!

På Offentliga Affärers program finns:

Kommunernas utmaning inför 2020
4/7 2011, 11:00 – 12:00
Sveriges ekonomi går bra men samtidigt står landets kommuner inför utmaningar inom pensionsskuld, upprustning av miljonprogrammet, infrastruktur satsningar, vård, omsorg etc. Hur ska det finansieras?

Kan kommuner skapa tillväxt? – matnyttiga reflexioner över möjligheter.
4/7 2011, 12:00 – 13:00
Vi går mot färre och färre storstadsregioner och ett mer glesbebott landskap, vilka krav kommer det att ställa på den lilla kommunen och dess möjligheter till tillväxt. Med nya samarbetsformer skapas nya ”rätter” till det ”offentliga smörgåsbordet”, men det gäller att agera snabbt och rätt.

Hur kvalitetssäkra transport över tiden
4/7 2011, 13:00 – 14:00
Ett effektivt samhälle måste ha fungerande transporter även under extrema förhållanden, var kan vi hitta alternativa lösningar? Tillsammans med Mats Eriksson Gotlands Hamn, Ola Mattsson, Gotlandsflyg diskuterar vi olika lösningar.

Utmaningsrätten – kan all offentlig verksamhet utmanas?
5/7 2011, 11:00 – 12:00
Våra skattemedel skall räcka till fler och fler tjänster. Kan man med utmaningsrätten skapa mer tjänster per skattekrona?

Skatterättsliga frågor ur ett advokatperspektiv
5/7 2011, 12:00 – 13:00
Mängden av juridiska frågor ökar inom skatteområdet som påverkar offentlig sektor i allt högre grad. Johan Myhrén från Advokatfirman Lindahl klargör knepiga frågeställningar som kan i värsta fall skapa förvirring i den egna organisationen.

Samordnade upphandlingar – hur långt kan man driva detta? Eller är det dags att skrota LOU?
5/7 2011, 13:00 – 14:00
Upphandlingar tenderar att bli större och större, samt smalare och smalare, vad får det för konskvenser för den lokala tillväxten? Några av de allra hetaste frågorna inom offentlig upphandling tas upp av Eva-Maj Muhlenbock, Ulrica Salomon, Mikael Engström, Johan Kennemyr från Advokatfirman Lindahl

“En effektiv offentlig sektor” eller ”Sverige ett nytt Grekland”?
6/7 2011, 15:00 – 16:30
Behovet av att effektivsera offentlig sektor för att undvika att Sverige blir ett nytt Grekland. Framtidens digitala samhälle ställer nya krav på organisationen. Få reda varför, hur och exempel på effektivseringar av Evert Lindholm f d SKL, Bengt Wallentin, CEO eBuilder, Mikael Ekström, eBuilder.

In-house verksamhet inom kommuner, vad säger OFUKI-utredningen?
6/7 2011, 16:30 – 18:00
Presentation av utr.Offentliga företag–upphandling,kontroll,insyn (Fi 2009:08), behöver vi införa en permanent regel om offentliga sektorns in house-anskaffningar från egna bolag. Anders Nilsson, Helena Rosén-Andersson, Nathalie Svensson, Lindahl, Ted Ekman, Almega och Lena Dalman, SKL ger sin syn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *