Offentliga Affärers mest lästa artiklar 2012

Våra artiklar om upphandling brukar generera många träffar på Offentliga Affärers webb, men när man tittar på statistiken på lite längre sikt är det en blandad kompott där ledarskapsfrågor, privat kontra offentligt driven verksamhet och varumärkesbyggande ligger i topp. Se vilka artiklar som lästes mest 2012.

 

Det är inte du – det är organisationen
Publicerad: 2012-08-23
Fokusera inte för mycket på individerna när ni vill utveckla ledarskapet. Det är oftare organisationen som behöver ses över. Det menar professor Annika Härenstam som leder ett forskningsprojekt som rönt stor uppmärksamhet i offentlig sektor.

Kommuner återtar verksamhet från det privata
Publicerad: 2012-08-30
En europeisk rapport visar på en ny trend – kommuner i flera länder återtar driften av offentliga tjänster från privata entreprenörer för att spara pengar och höja kvaliteten.

Invånarna är kommunens varumärkesexperter
Publicerad: 2012-01-19
Landsting och kommuner hyr ofta in dyra konsulter i syfte att stärka sitt varumärke. Resultatet tenderar att bli floskler utan någon egentlig substans. I Söderhamns kommun tog man reda på vad kommunens invånare tyckte och fick ett varumärke som är både enkelt och ärligt.

Statens servicecenter säljer inte sig själv
Publicerad: 2012-03-01
Socialdepartementet turnerar runt i landet för att informera om och sälja in statens servicecenter till myndigheterna. Anslutningen är frivillig för myndigheterna men det krävs en god uppslutning för att nå de stordriftsfördelar man hoppas på.

Otillåtet avrop från ramavtal?
Publicerad: 2012-06-07
Ett avrop från SKL Kommentus ramavtal skulle kunna innebära en otillåten direktupphandling, säger Ellen Hausel Heldahl, chef för Konkurrensverkets avdelning för tillsyn över offentlig upphandling.

Sätt press på banken
Publicerad: 2012-01-12

Det finns stora pengar att spara på att se över sina räntor och lån. Med hjälp av ett nytt webbverktyg kan upphandlare konkurrensutsätta banker och ge bästa möjliga affär.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *