Offentliga Affärer igång i Almedalen

Offentliga Affärer inledde veckans seminariepass på måndagen.
Hela programmet finns här:
https://www.offentligaaffarer.se/wp-content/uploads/2018/07/Almedalen_Program_2018_1.pdf?utm_campaign=Program+2+juli+%2b+Streaming&utm_medium=email&utm_source=BizWizard

Här hittar du livestreamen från alla progampunkter.

Första programpunkten tog upp överprövningarna. Riskeras välfärden av ständig överprövning? – Kan det hämma innovationskraften? I panelsamtalet deltog Ellen Hausel Heldahl, Projektledare på Svenskt Näringsliv, Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Markus Mårline, Advokat och delägare, Sigeman & Co Moderator: Magnus Nedström, Advokat och delägare, Sigeman & Co.
Finns anledning fundera på om antalet överprövningar är orimligt högt. Vårdsektorn står inför stora utmaningar. En kunnig panel. Markus inleder. Visar en ordinär upphandlingsprocess. Efter tilldelningsbeslut kan överprövning begäras.  Statistik. Jämförelse med EU-länder, bl.a. 2012-2015. Sverige flest över 3 000 mål. 7,5 procent av alla upphandlingar överprövas. Över tröskelvärden, tio procent, under, 5-6 procent. Flest i absoluta tal bygg- och anläggning, men procentuellt färre. Cirka 30 procent av målen sakprövas. 20 procent av domarna överklagas. Skäl för ansökan är brister i förfrågningsunderlaget.
Panelen var tämligen överens om att det egentligen inte är antalet överprövningar som är det stora problemet, utan tidsåtgången i domstolarna. De upphandlande myndigheter som har en bra dialog med sina leverantörer och ringer upp och berättar varför inte upphandlingen vanns, upplever färre överprövningar.
Det talades om konstiga domar och skenande rättspraxis. ”Vi borde ha en annan rättspraxis i Sverige, kanske specialdomstolar. Skulle minska antalet överprövningar”, menade Ellen Hausel Heldahl.
Markus Mårligen höll med, men det behöver inte nödvändigtvis vara specialdomstolar. Upphandlingsmålen kan koncentreras till färre domstolar. ”Dessutom är det en stor skillnad på öppet förfarande och förhandlat förfarande. Jag lobbar för att man ska försöka förhandla mer, sa advokaten.
Ann-Sofie Lillberg pekade också på dialogen. ”Vi ser en positiv trend som kan mätas. Man använder dialog mer, innan man formulerar förfrågningsunderlaget.  Vi kan använda dialog även på andra sätt än i själva upphandlingsförfarandet. Missförstånd reds ut om man har dialog både före och efter upphandlingen”, poängterade hon.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.