Offentliga Affärer på Kommek i Malmö

Civilminister Ardalan Shekarabi och Offentliga Affärer. Två aktörer som medverkar på kommunalekonomernas mötesplats i Malmö 17-18 augusti 2016.
Det handlar om KOMMEK 2016, två dagar med inspiration, kunskap och nätverkande för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner, landsting och regioner. Programmet är nu klart, bland annat 58 seminarier med fokus på nutid och avstamp in i framtiden. Invigningstalare är civilminister Ardalan Shekarabi (S).
Ett av seminarierna har rubriken Upphandling och implementering av ekonomisystem i Malmö stad. Det är ett frukostseminarium den 18 augusti där Malmö stad delar med sig av arbetet i processorganisationen samt metodik och erfarenheter av upphandling och implementering av ekonomisystem. Medverkar gör Maria Kolak, och Sara Hasselgren, båda Malmö stad.
Malmö har en kommunövergripande organisation som ansvarar för utveckling av stadens ekonomiprocesser. Under ett par år har organisationen arbetat med att ta fram metodik, standard och verktyg för processdokumentation och processutveckling samt mål och nyckeltal för att mäta effektiviteten i processerna. Under 2015 genomförde processorganisationen behovskartläggning och upphandling av ekonomisystem, budget­ och prognosverktyg samt IT-­stöd för kommun­ och koncernkonsolidering. Den nya ekonomisystemslösningen implementeras under 2016 och produktionssätts på samtliga förvaltningar 1 januari 2017. Mer om denna resa på seminariet.
Dagen innan drar KOMMEK igång och vill vara landets ledande mötesplats för ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer. Bland seminarierubrikerna syns redovisningsfrågor och stadsutveckling, framtidens sjukhus och ledarskap, men även bostadskris och jämlik vård.
Bland talarna märks Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, chefsekonom Bettina Kashefi på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Per Schlingmann, kommunikationsstrateg. Han får avsluta årets mötesplats.
Per Sedigh, ekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, har ingått i styrgruppen som ansvarat för att ta fram seminarieprogrammet. Han uppger att man strävat efter aktualitet och bredd för att fånga in nutidsfrågor men också kunna blicka framåt. ”Kommuner och landsting måste hänga med i en alltmer föränderlig värld. Det kommer att handla en hel del om styrning och ledning men också om exempelvis kompetensförsörjning – vi står inför stora pensionsavgångar och offentlig sektor måste ligga i framkant för att attrahera nya medarbetare”, säger han.
Nytt för i år är ”Mötestorget”, bordsdiskussioner där deltagarna kan diskutera och utbyta erfarenheter kring ämnen som rör offentlig sektor. I anslutning till seminarierna finns en mässutställning med drygt 50 utställare av produkter och tjänster för offentlig verksamhet. OFFENTLIGA AFFÄRER är på plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *