Offentliga inköpardagar hålls i kulturhuvdstad

Arrangörerna av årets SOI-dagar har ambitionen att öka inslaget av dialog under konferensen, både på och utanför föreläsningsscenen. Nu är programmet för SOI:s årsdagar i Umeå 24-26 mars klart. Konferensgeneral Egil Nylén hälsar alla aktörer och deltagare välkomna till Umeå när vårsolen börjar titta fram.

Umeå arrangerade SOI:s årskonferens första gången 2005 och några minns kanske dessa uppskattade årsdagar då dåvarande upphandlingschefen Hans Gum ledde inköpstrupperna iförd rutig kavaj. Den här gången räknar SOI med att deltagarantalet kan fördubblas jämfört med 2005.  

En inte en alltför djärv gissning är att Umeås uppdrag som Europas kulturhuvudstad 2014 kommer att sätta prägel på aktiviteterna. Årets konferenstema är: ”Professionella offentliga affärer kräver en stark yrkeskår”.  

– Vi ökar inslaget av dialog under konferensen. Både på och utanför föreläsningsscenen. Jag hoppas att vi får en lika bra uppslutning som tidigare år. Och lika nöjda deltagare, säger Björn Bergström, SOI:s ordförande.

Till att leda konferensen har SOI anlitat Lennart Paulsson med erfarenhet som moderator och flera uppdrag inom det område där SOI verkar.

På måndagens kväll inviger SOI:s ordförande Björn Bergström konferensen och deltagarna hälsas välkomna till Umeå av Fredrik Lidgren, konstnärlig ledare för Umeå 2014. Invigningen med pompa och ståt skedde i helgen 1-2 februari.

Sedan blir det tips från fotbollsvärlden. Jesper och Joakim Blomquist ska lära inköparna hur man presterar vid motgång. Jesper är före detta fotbollsproffs i bl.a. Milan och Manchester United, Joakim är f.d. tränare i Damallsvenska Umeå IK och utbildad psykolog.
 
Därefter är det seminarier i dagarna två. Kommunikation och innovation är teman som syns i programutbudet. Omvärldsbevakning utvecklas i flera seminarier. ”Innovation + upphandling = sant?” är frågan som ställs i rubriken på en gemensam programpunkt. Niklas Tideklev, Kammarkollegiet, och Mats Rundkvist, Västerås stad, kan förhoppningsvis besvara frågan.

På temat ”Konsten att göra affärer” föreläser Lars-Johan Åge, forskare på Handels. Sedan följer ett antal parallella seminarier. ”Kategoristyrning – för liten och stor organisation” är ett av dessa. Då handlar det om frågor om hur man kan arbeta med kategoristyrning i praktiken och hur det fungerar i en stor respektive liten organisation. Föreläsare är Sebastian Nordgren, PostNord.
 
Ett annat av de parallella seminarierna har rubriken ”Extern remiss”. Föreläsare är Ted Stalte, Stockholm stad, Louise Strand, Region Skåne och Martin Magnusson, Landstinget i Värmland. De tar upp praktiska erfarenheter av att använda extern remiss av förfrågningsunderlag inför en upphandling. De delar också med sig av vad man bör man tänka och hur man kan göra.

På tisdagens kväll är det mingel och middag samt utdelning av SOI:s utmärkelse Årets inköpare. Underhållning står på programmet och överraskningar utlovas. På onsdagen fortsätter seminarierna och årsmöte hålls med bl.a. val av styrelse.

Fakta SOI
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare, är en allmännyttig och ideell och förening som bildades i november 1979 med medlemmar verksamma inom området offentlig upphandling. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till närmare 1 250. Föreningen är en medlemsorganisation vars ändamål är att aktivt verka för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. Detta sker bland annat genom att stödja medlemmarnas kompetensutveckling, genom opinionsbildning, debatter och remissyttranden. Viktiga inslag för att nå föreningens mål är engagemang och medverkan i lokala, regionala och nationella nätverk samt genom dialog och samverkan med berörda myndigheter och branschorganisationer. SOI medverkar till att offentliga medel används på ett effektivt sätt.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *