Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Två tydliga trender är att såväl antalet anbud per upphandling som andelen överprövningar minskar.
Rapporten Statistik om offentlig upphandling, som årligen tas fram av Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, visar hur offentlig upphandling utvecklas i Sverige. De upphandlingspliktiga inköpen beräknas 2016 ha uppgått till cirka 683 miljarder kronor. Det motsvarar 17,5 procent av BNP. Kommunerna stod år 2017 för 7 av 10 upphandlingar och 4 av 10 upphandlingar gällde anläggningsarbete.
–Den offentliga affären är en stor och viktig marknad för många företag och organisationer. Leveransen handlar om mesta möjliga nytta för invånarna. Det är deras skattepengar som upphandlande myndigheter använder, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.
Varje år annonseras cirka 18 500 offentliga upphandlingar i Sverige. En tydlig trend är att antalet anbud per upphandling minskar, och var 2017 i genomsnitt 4,1 anbud per upphandling. I nästan var femte upphandling finns det bara en anbudsgivare.
– Det är en oroväckande trend. Med fler leverantörer som deltar i upphandlingen och lägger anbud så stärks konkurrensen. Det leder till bättre hushållning med våra gemensamma resurser, säger Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket.
– Jag vill se fler anbud vid upphandlingar, därför kommer jag att ta initiativ för att undersöka varför antalet anbud i upphandlingar sjunker, fortsätter han.
En leverantör som anser att en myndighet har brutit mot en upphandlingslag på ett sådant sätt att leverantören lidit skada kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Andelen överprövade upphandlingar minskade från 7,8 procent år 2016 till 6,5 procent år 2017. Det är en kraftig minskning jämfört med året innan.
– Det är en positiv trend att andelen överprövade upphandlingar minskar. Det är en indikation på ökad mognad. En delförklaring kan vara att det sker allt mer dialog med marknaderna vilket ger bättre förarbeten, säger Inger Ek.
Rapporten Statistik om offentlig upphandling 2018

Mer siffror om offentlig upphandling:

  • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas till cirka 683 miljarder kronor (2016).
  • Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag med färre än 50 anställda.
  • 75 procent av alla anbudsgivare är mindre företag
  • Cirka 4 000 organisationer omfattas av upphandlingslagarna.
  • 11 procent av alla upphandlingar avbryts.
  • Cirka 46 procent av alla anbud kontrakteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *