Offentliga verksamheter kan förebygga bedrägerier

Sveriges kommuner kan vara utsatta för ekonomiska bedrägerier i miljardklassen. Det visar siffror som företaget Inyett sammanställt.
Många kommuner brister i sin ekonomiska kontroll vilket bäddar för svindlerier och bedrägerier värderade till närmare en miljard kronor per år, visar en ny undersökning från företaget, som arbetar med betalkontroll för säkra affärer.
OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med VD:n Jone Sølvik, som varit med från början. Han konstaterar att Sveriges kommuner förra året betalade ut närmare tio miljarder kronor till bankkonton, vars betalningsmottagare till största del inte kan verifieras. Alla de enskilda utbetalningarna i undersökningen överstiger 15 000 kronor vardera.
– Problemet är ytterst allvarligt, det kan röra sig om korruption eller interna och externa bedrägerier. När vi talar med våra samarbetspartners så säger många: ”vi visste inte att det var så här stort”. Tio procent av alla bankkontotransaktioner är av sådan karaktär så att man hade behövt kontrollera dem mycket mer ingående, förklarar Jone Sølvik.
 
Faran ligger i leverantörer som enbart anger bankkonto. Det kan inträffa i samband med akuta situationer som när extra insatser för snöröjning, flyttning eller städinsatser behövs och det är snabba puckar. Erfarenheten visar att alla tyvärr inte bokför samtliga intäkter.
 
Inyett får genom avtal och samarbete med kommunerna tillstånd till betalningsflödena och kan kolla upp och kontrollera till vem och hur de betalar. Uppmaningen till kommunerna är att kontrollera om betalmottagaren är ett registrerat företag och därefter kontrollera om det finns Plus- eller Bankgiro för att betala dit istället för till det angivna kontonumret. Vidare rekommenderar Inyett att man löpande kontrollerar om betalmottagarna har F-skattsedel.
 
Hur kom ni på idén till att lansera verktyget som kan hjälpa kommunerna att förhindra bedrägerier?
– Det är ingen affärshemlighet. Det var en transaktion år 2009 som ledde till detta. En kommun gjorde en mycket stor felutbetalning på över 300 000. Den skulle ha varit på drygt 3000. Kommunen kom på felet, men då hade personen som fick pengarna redan åkt på utlandsresa. Rätten konstaterade att den som fått betalningen handlat i god tro. Då sa vi: ”Vi måste bygga en tjänst som visar när det sker ett avvikande betalningsbeteende”. En avvikande betalning kan vara helt okej, men man gör rätt i att kontrollera.
 
Hur etablerade är ni på den offentliga marknaden?
– Vi har 70 procent av Sveriges kommuner, runt 200 stycken, är våra kunder och totalt har vi drygt 300 kunder i offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet har varit vår primära inriktning. Vi kontrollerar ca 30 miljoner transaktioner varje år till ett värde av 900 miljarder kronor.
 
Finns något ytterligare som du vill tillägga?
– Jag vill poängtera att generellt sett är kommunerna otroligt duktiga på det här. De har grepp om 99 procent av betalningarna. Men vi tar dem ända till 99,99 procents ekonomisk internkontroll. Det kan tyckas som små summor men sammantaget blir det alltså miljarder av skattebetalarnas medel. Och det kan handla om superallvarliga grejer.
Slutligen ger Inyett fem 5 tips för hur kommuner kan undvika bedrägerier med bankkonton:

  1. Kontrollera att fakturamottagaren verkligen är betalningsmottagaren. Om mottagaren ej har aktivt bank- eller plusgiro, begär då dokumentation från banken som bekräftar mottagaren.
  2. Undvik kryphålet med godkända leverantörer:

Kontrollera varje faktura, trots att betalningsmottagare är upplagd i ekonomisystemet.

  1. Kontrollera leverantörer som du handlar med utanför avtal, verifiera dessa.
  2. Var noga med transaktioner till bankkonton. Kontrollera om de har bank- eller plusgiro.

Om ja, begär då en kredit och begär leverantören att ställ ut en ny faktura med giro angivet.

  1. Eliminera den mänskliga faktorn, använd en automatisk kontroll så undviker du bedrägerier.

Om Inyett
Inyett är en tjänst som vill skapa säkra affärer och bidrar till ett tryggare samhälle. Man uppger sig vara det enda bolaget i Sverige som arbetar med automatiserad ekonomisk kontroll, på en marknad värderad till flera miljarder kronor. Sju av tio kommuner använder Inyett för att proaktivt arbeta med säkra affärer och bättre ekonomisk internkontroll. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingborg.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.