Offentligt ägda företag går bra

Statistiska centralbyrån har sammanställt årsresultaten för landets offentliga bolag. Kommunala och statliga bolag visar ökad omsättning, medan landstingsägda företag minskar resultatet jämfört med 2009.

Under år 2010 uppgick antalet offentligt ägda företag till 2 346 företag. De flesta av dessa, 1 622 företag, var kommunägda. 612 företag var statligt ägda och 112 företag var landstingsägda.

En fortsatt stabil utveckling i kommunägda företag
Under år 2010 ökade omsättningen i de kommunägda företagen med cirka 14 miljarder kronor och uppgick till 184 miljarder kronor. Resultatet ökade med 0,7 miljarder kronor till 11,1 miljarder år 2010. Även balansomslutningen visade på en positiv utveckling och ökade med cirka 5 procent till 897 miljarder år 2010.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,8 procent, vilket var 0,5 procentenheter lägre än föregående år. Soliditeten var 21,6 procent, vilket var en procentenhet högre än föregående år.

Försämrat resultat för landstingsägda företag
Det redovisade årsresultatet uppgick till 282 miljoner kronor och var en minskning med 373 miljoner mot året innan. Omsättningen för de landstingsägda företagen uppgick under 2010 till 38 miljarder kronor. Motsvarande siffra för år 2009 var 31, 5 miljarder kronor. Den totala balansomslutningen uppgick till 42,9 miljarder kronor år 2010, vilket innebär en ökning med ungefär 8,6 miljarder kronor jämfört med år 2009.

Avkastning på eget kapital låg på 3,4 procent år 2010, vilket var en försämring jämfört med året innan, då avkastningen var 7,4 procent. Orsaken är ett försämrat årsresultat. Även soliditeten har försämrats och var 24 procent år 2010, jämfört med 28,7 procent året innan. Det beror på att balansomslutningens ökning mestadels ligger på skuldsidan. Det egna kapitalet har inte förändrats i samma utsträckning.

Förbättrat resultat för statligt ägda företag
Det redovisade årsresultatet uppgick till 71 miljarder kronor, en ökning med 48 miljarder kronor sedan året innan. En stor del av den kraftiga ökningen på 48 miljarder kan förklaras med en ökning av finansiella intäkter på 35,5 miljarder. Omsättningen ökade med 45 miljarder kronor. Det är några få företag som har stora ökningar i finansiella intäkter.

Avkastningen på eget kapital för de statligt ägda företagen ökade kraftigt under 2010 och uppgick till 23,6 procent. Detta kan jämföras med året innan då avkastningen på eget kapital uppgick till 13,8 procent. De statligt ägda företagen har en betydligt högre avkastning än de kommun- och landstingsägda. Även soliditeten ökade, dock inte lika kraftigt och uppgick under 2010 till 23,2 procent. Orsaken är balansräkningens sammansättning. Balansomslutningen minskade med 161 miljarder kronor. Skulderna minskade med 238 miljarder medan det egna kapitalet ökade med 60,6 miljarder kronor.

Källa: Statistiska centralbyrån

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *