Offentligt byggande – en utsläppsbov

Det offentliga Sverige är en stor byggherre och bidrar väsentligt till utsläppen av växthusgaser inom bygg- och fastighetssektorn. Nu vill bland andra Upphandlingsmyndigheten ändra på det.

En så kallad miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten genomfört visar att de offentliga inköpen inom sektorn stod för utsläpp på närmare 14 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019. Med andra ord, en stor del av sektorns totala utsläpp!

Hela sektorn står för över en femtedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, drygt 29 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, enligt Boverkets miljöindikatorer.

Klimatpåverkan ska redovisas
Från den 1 januari 2022 ska byggherrar redovisa vilken klimatpåverkan nya byggnader har. Detta ska ske genom en klimatdeklaration. Syftet är att minska klimatpåverkan redan från byggskedet. I och med detta har Boverket tagit fram stöd och verktyg för att underlätta för aktörer i byggsektorn att göra klimatberäkningar och klimatdeklarera. Ett exempel är Boverkets klimatdatabas med klimatdata för byggprodukter, energi och bränslen.

Nyligen gick Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek och Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren ut i en gemensam debattartikel. Budskapet var att upphandlingen av offentliga byggprojekt måste bli bättre om klimatmålen ska kunna nås.

Inger Ek, generaldirektör,
Upphandlingsmyndigheten.
Foto: Upphandlingsmyndigheten.

– Nu krävs ökade kunskaper och tydligare mål, fastslår GD:arna som också påtalar att upphandling i dag inte används strategiskt i någon större utsträckning i offentliga byggprojekt.

”Statlig samordnare behövs”
Reaktionerna lät inte vänta på sig. Andreas Finnstedt vid Siemens Smart Infrastructure meddelade i en replik att de välkomnar myndigheternas krav på bättre offentliga upphandlingar, men påpekade samtidigt att ”staten behöver också tillsätta en samordnare för smarta fastigheter”.

Branschföreningen Swedisols vd Veronica Koutny Sochman menade i en replik att det inte räcker med att uppmana till bättre byggupphandlingar – ”lagkraven måste också bli skarpare”. Swedisol är branschföreningen för Sveriges mineralullsproducenter. 

”Dags ta nästa steg”
Enligt Upphandlingsmyndigheten är det nu dags att ta nästa steg mot hållbara upphandlingar i byggprojekt. Upphandlingsmyndigheten vill vara behjälplig i detta och på stödmyndighetens hemsida heter det:

1) Låt organisationens hållbarhetsmål bli byggprojektets mål. Har organisationen som mål att minska klimatpåverkan ska det även genomsyra byggprojektets mål. Målen behöver finnas med redan när byggprojektet planeras och vara något som följs upp – annars kommer slutresultatet inte att nå upp till dem.

2) Ge byggprojektet rätt förutsättningar. Redan vid beslutet om att genomföra en byggnation behöver politiken och andra beslutsfattare ge projektet rätt förutsättningar i form av tid, budget, resurser och kompetens för att genomföra upphandlingar. Det som läggs in i uppstarten av projektet ger effekt på slutresultatet.

3) Öka kunskapen om upphandling i offentliga byggprojekt. Ge byggprojektet möjlighet att öka sin kunskap om både offentlig upphandling och miljömässig hållbarhet för att ge förmåga till strategisk upphandling. Utan lyckade upphandlingar inget lyckat projekt. 

Källor till atikeln: Upphandlingsmyndigheten, Boverket, Dagens Samhälle, Swedisol.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *