Ogenomtänkt förslag om meddelarskydd

Meddelarskyddsutredningen har idag lämnat ett förslag om meddelarskydd för anställda i offentligt finansierade privata företag som bedriver vård, skola eller omsorg. ”Svenskt Näringsliv är emot en sådan lag”, säger Lars Gellner, arbetsrättsexpert på Svenskt Näringsliv.
– Lagen riskerar att skada företagen på flera sätt. Avtalsfriheten begränsas och lojaliteten inom verksamheten riskerar att försämras. Det är särskilt allvarligt att företagshemligheter inte undantas.
– Vi tror heller inte att syftet med lagen kommer att uppfyllas. En undersökning som TNS Sifo har gjort visar att en sådan lag med stor sannolikhet inte kommer att leda till en ökad insyn i verksamheten. Tvärtom anser de anställda att en sådan lagstiftning leder till minskat informationsutbyte och lägre i tak på arbetsplatserna, säger Lars Gellner.
KÄLLA: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *