Ogillar höjd gräns för direktupphandling

Den höjning av gränsbeloppet för direktupphandling som föreslås av regeringen är väl stor. Det menar organisationen Företagarna.

Regeringen har lagt fram ett lagförslag om så kallad direktupphandling. Förslaget innebär höjda beloppsgränser för direktupphandling. Alltför höga, tycker Företagarna, särskilt som det inte kombineras med något krav på annonsering.

I korthet innebär förslaget bland annat:

  • Höjd beloppsgräns från dagens 270 964 kronor till 505 800 kronor i lagen om offentlig upphandling.
  • Krav på dokumentation av beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om direktupphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Det föreslås dock inga sanktioner om dokumentationskravet inte efterlevs.
  • Krav på att de upphandlande myndigheterna ska anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar. Regeringen anser att direktupphandlingar som inte är ”av mindre värde” som regel bör konkurrensutsättas och annonseras. Något lagstadgat krav på annonsering av direktupphandlingar föreslås dock inte.

 – Vi på Företagarna är öppna för en måttlig höjning av beloppsgränsen. Den föreslagna höjningen framstår dock som väl stor, i synnerhet som den inte kombineras med någon form av annonseringskrav, säger Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

För de små företagen är det av central betydelse att få reda på vilka affärsmöjligheter som existerar på den offentliga marknaden. Detta gäller särskilt små och nystartade företag som inte är väletablerade på marknaden och/eller inte har tidigare kontakter med offentlig sektor. För dem fyller någon form av annonsering, exempelvis på myndigheternas egna hemsidor, en viktig funktion.

– Ju högre beloppsgräns, desto större behov av att skapa transparens i direktupphandlingarna. Det handlar om att skapa förutsättningar för justa och goda affärer för skattepengarna, slår Ulrica Dyrke fast.

Företagarna efterlyser även tydligare och sanktionerade dokumentationskrav för att motverka slarv med dokumentationen i direktupphandlingarna.

Företagarna har skickat in ett remissyttrande till regeringen, med anledning av den lagrådsremiss där förslagen om ändrade beloppsgränser återfinns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *